Info

Linki

 

INSTYTUCJE

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. (044) 685 45 00
www.radomsko.pl
 
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
tel. 44/683 45 09; 683 09 72; 682 84 09
www.radomszczanski.pl
 
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
tel. 44/683 52 55; 683 24 86
www.mdkradomsko.pl
 
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
tel. (044) 683 23 00
www.mbp-radomsko.pl
 
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko
tel. (044) 738 11 80
www.fik.obywatel.pl
 
MOSiR w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
www.mosir.radomsko.pl
 
Ośrodek Wspierania Rodziny
ul. Kościuszki 12 a
97-500 Radomsko
tel. (044) 683 20 03
www.owr-radomsko.com
 
Bursa Szkolna w Radomsku
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko
tel. 44/683 44 95
www.zpow.radomsko.pl
 
Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa
tel. (034) 324 36 38
www.gaudemater.pl
 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel. 34/327 70 09
www.gok.zytno.pl
 
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
www.ldk.lodz.pl
 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
ul. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź
tel. (042) 616 27 45
www.ipn.gov.pl
 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 73 27 400
www.unipt.pl
 
Instytut Muzealnictwa I Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02 – 910 Warszawa
 tel. 48 22 256 96 00
www.nimoz.pl
email: biuro@nimoz.pl

MUZEA

Muzeum Regionalne w Bełchatowie
ul. Rodziny Hellwigów 11
97-400 Bełchatów
tel. (044) 633 11 33
www.muzeum.belchatow.pl
 
Muzeum Okręgowe w Sieradzu
ul. Dominikańska 2
98-200 Sieradz
tel. (43) 827-16-39; 822 48 33
www.muzeum-sieradz.com.pl
 
Muzeum Regionalne w Opocznie
Plac Zamkowy 1
26-300 Opoczno
tel. (044) 75 52 319
www.muzeumopoczno.pl
 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Plac Zamkowy 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 646 52 72 ; 646 43 55
www.muzeumpiotrkow.pl
 
Muzeum Ziemi Rawskiej
ul. Łowicka 26
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (046) 814 45 69
www.rawamazowiecka.pl
 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
tel. (043) 843 43 34
www.muzeum.wielun.pl
 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
im. Antoniego hr. Ostrowskiego
ul. P.O.W. 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (044) 724 48 48
www.muzeumtomaszow.pl
 
Muzeum Częstochowskie
Al. NMP 45a
42-200 Częstochowa
tel. 34/ 360 56 31
www.muzeumczestochowa.pl
 
Muzeum Regionalne w Kutnie
Pl. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno
tel. (24) 254 79 64
www.muzeumkutno.com
 
Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice
tel. (042) 215 39 82; 215 54 87
www.muzeum.pabianice.prv.pl
 
Muzeum Miasta Zgierza
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 21
95-100 Zgierz
tel. (42) 716 37 92
www.muzeumzgierz.pl
 
Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
93-034 Łódź
tel. (42) 684 33 55; 684 61 42
www.muzeumwlokiennictwa.pl
 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Plac Wolności 14
91-415 Łódź
tel. (042) 632 84 40
www.maie.lodz.pl
 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
ul. Gdańska 13
90-907 Łódź
tel. (042) 632 71 12
www.muzeumtradycji.pl
 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
40-902 Bytom
tel. 48/ 32 281 82 94
www.muzeum.bytom.pl
 
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel. 56 660 56 12
www.muzeum.torun.pl
 
Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8
09-402 Płock
tel. (24) 364 70 71
www.muzeumplock.art.pl
 
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
tel. (48) 61 85 68 000
www.mnp.art.pl
 
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
tel. (48) 91/ 43 15 200
www.muzeum.szczecin.pl
 
Muzeum  Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. (48 71) 343 56 43
www.mnwr.art.pl
 
Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel. 52 585 99 66
muzeum.bydgoszcz.pl
email: muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl
 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu
Rynek 11
26 – 600 Radom
tel. 48 362 43 29
www.muzeum.edu.pl
 
Muzeum Narodowe
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00 – 495 Warszawa
tel. 48 22 621 10 31
www.mnw.art.pl
email: biuro@mnw.art.pl
 
Muzeum w Łowiczu
Stary Rynek 5/7
99 – 400 Łowicz
tel. 48 046 837 39 28
www.muzeumlowicz.pl
email: muzeum_lowicz@poczta.onet.pl
email: muzeum@low.pl
 
Muzeum Miasta
Zduńska Wola
ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7
98 – 220 Zduńska Wola
tel. 43/823 48 43
www.muzeum.zdunskawola.pl
email: muzeum@zdunskawola.pl
 
Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego
 w Krośniewicach
Plac Wolności 1
99 – 340 Krośniewice Łódzkie
tel. 24/252 33 47
www.muzeumkrosniewice.pl
email: muzeumkrosniewice@wp.pl
 
Muzeum Regionalne
w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
96 – 060 Brzeziny
tel. 46/874 33 82
www.muzeumbrzeziny.pl
email: muzeum.brzeziny@neostrada.pl

 

TOWARZYSTWA, STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Zarząd Oddziału w Radomsku
ul. Jagiellońska 21/20
97-500 Radomsko
tel. (44) 683 65 95
www.zabytki-tonz.pl/radomsko.html
 
 Towarzystwo Śpiewacze
 im. Stanisława  Moniuszki
 ul. Brzeźnicka 5
 97-500 Radomsko
 tel. 0 501 448 880
 www.towarzystwo-spiewacze.pl
 
Towarzystwo Fotograficzne
im. Edmunda Osterloffa
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
tel. 794 202 204
www.osterloff.radomsko.pl
 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
ul. Narutowicza 1
97-500 Radomsko
tel. (44) 683 56 51
www.muzeum.radomsko.pl
 
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska
Ziemi Piotrkowskiej
Koło w Radomsku
ul. Jagiellońska 19/60
97-500 Radomsko
tel. (044)  685 45 66
 
Stowarzyszenie Literackie „Ponad”
ul. Piastowska 6/62
97-500 Radomsko
tel. 692 342 096
 
Towarzystwo Przyjaźni
Polsko – Węgierskiej
ul. Piastowska 15/40
97-500 Radomsko
tel. (44) 683 07 46
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych PARTNERSTWO
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. (44) 685 45 32
www.idn.org.pl/radomsko
 
Stowarzyszenie Muzyki
Chóralnej „ CANTABILE”
ul. Gazowa 26/2
97-500 Radomsko
tel. (048) 511 423 656
www.chorcantabile.pl
 
Stowarzyszenie Katolickie
„CIVITAS CHRISTIANA”
ul. Targowa 12b/6
97-500 Radomsko
tel. (044) 683 44 32
www.civitas.opoka.org.pl
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Kopiec 17
97-500 Radomsko
tel. (044) 738 18 16
www.chsd.radomsko.pl
 
Towarzystwo Patriotyczne
ul. Narutowicza 1
97-500 Radomsko
tel. 509 225 234; 509 350 263
www.towarzystwo-patriotyczne.pl
 
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 36 a
42-215 Częstochowa
tel. (48) 502 102 298
www.pthczest.ajd.czest.pl
 
Stowarzyszenie Piotrkowskich
Artystów Plastyków
ul. Sieradzka 8
97 – 300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 – 51 03
 
Stowarzyszenie Rodziców
 i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
„Koniczynka”
ul. Jagiellońska 36
97 – 500 Radomsko
tel. 513 073 497
www.koniczynka – radomsko.pl
email: koniczynka.radomsko@gmail.com