Wystawy

Wystawy stałe

„Pradzieje ziemi radomszczańskiej”

Prezentowana wystawa archeologiczna jest podsumowaniem dotychczasowych prac nad badaniami regionu radomszczańskiego.

Najstarsze zgromadzone zabytki pochodzą z epoki kamienia, kiedy ludzie posługiwali się prymitywnymi narzędziami kamiennymi i krzemiennymi; zajmowali się myślistwem i rybołówstwem. Często zmieniali miejsce pobytu, podążając za migrującą zwierzyną i pozostawiając po sobie jedynie ślady niedużych obozowisk.Paleolit – najstarszy okres epoki kamienia reprezentują różnego rodzaju narzędzia krzemienne i kamienne, które służyły do zdobywania pożywienia i obrony, pochodzące z Gojścia nad Wartą, Rzejowic, Koloni Krery i Pieniek Krzywańskich. Wśród narzędzi tych są m.in. rdzenie krzemienne, skrobacze, drapacze, rylce i groty oszczepów. Pracownie krzemieniarskie odkryto nad Wartą, w okolicach Trzebcy, Gojścia i Patrzykowa.

zobacz całą treść…

„Z dziejów miasta Radomska”

Radomsko to jedno z najstarszych polskich miast. Pierwsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z 1243 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Prawa miejskie Radomsko otrzymało z rąk księcia Leszka Czarnego w 1266 roku.

Stała wystawa historyczna obrazuje dzieje naszego miasta od momentu otrzymania praw miejskich. W gablotach umieszczono fotokopie aktu lokacji, najstarszych umów cechu szewców z kościołem (1456r., 1494r.), nadania królów Stefana Batorego i Władysława IV dla cechu szewców oraz najstarszej XIV-wiecznej pieczęci Radomska.

Średniowiecze to okres rozwoju gospodarczego naszego miasta. W 1382 i 1384 roku w Radomsku odbyły się zjazdy szlachty, które doprowadziły do objęcia tronu polskiego przez najmłodszą córkę Ludwika Węgierskiego – Jadwigę.

zobacz całą treść…

„Życie wsi radomszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku”

Głównym źródłem, na którym oparto się przygotowując scenariusz stałej wystawy etnograficznej, była "Encyklopedia Rolnictwa" wydana w 1874 roku. W wydawnictwie tym pod literą "" znajdują się dane dotyczące „gospodarstwa cząstkowego we wsi Kruszyna (gub. piotrkowska), własność Piotra Zasępy, jako jeden z opisów gospodarstw włościańskich. Encyklopedia podaje obszerne informacje o włościanach żyjących na wsi w okolicy Radomska. Sposób uprawy polegający na trójpolówce zilustrowany jest tabelami wysiewu i zbioru. Fotokopie stron tej encyklopedii rozpoczynają stałą wystawę etnograficzną. Towarzyszą im najstarsze typy narzędzi do uprawy roli i drobne przedmioty im współczesne. W dalszej części informacje o działalności zakładów Sucheniego w Gidlach i Bugaja w Kłomnicach oraz narzędzia przez nich produkowane, kosy i przedmioty używane przy zbiorze za pomocą kosy. W części tej znajdują się też fotografie przedstawiające zbiory nowej rośliny – ziemniaków.

zobacz całą treść…

„Zbiory sztuki w radomszczańskim muzeum”

Dział sztuki stara się gromadzić eksponaty związane z Radomskiem i jego okolicami – artystyczne pamiątki po mieszkańcach kamienic i dworów oraz wyroby dawnego, lokalnego przemysłu szklarskiego i meblarskiego. Ponieważ pierwszym zakupionym do zbiorów obrazem była piękna kompozycja Józefa Simmlera "Zuzanna w kąpieli i dwaj starcy", pochodząca z dworu w Dąbrowie Zielonej, postanowiono, że radomszczańskie muzeum będzie gromadziło kolekcję eksponatów artystycznych związaną z przedstawieniami kobiet w sztuce. Kolekcja ta stała się z czasem zbiorem portretów kobiecych, uzupełnionym nielicznymi rzeźbami i przykładami rzemiosła artystycznego.

Ekspozycja prezentuje malarstwo, rzeźbę i rzemiosło artystyczne – pokazane tak, by uzyskać wrażenie fragmentów wnętrz mieszkalnych z meblami, artystycznymi wyrobami przeznaczonymi do użytku domowego i obrazami na ścianach.

zobacz całą treść…

„W okupowanym Radomsku”

Ekspozycja stała zlokalizowana w budynku dawnego aresztu miejskiego. Składają się na nią fotografie Radomska i eksponaty z czasów II wojny światowej, fragmenty relacji i wspomnień Radomszczan, reprodukcje niemieckich ogłoszeń i zarządzeń.

Wystawa porusza następujące tematy: eksterminacja radomszczańskich Żydów, działalność radomszczańskiego ruchu oporu, martyrologia mieszkańców naszego miasta.

"Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

zobacz całą treść…