Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku

O Towarzystwie

Informacje o Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną o charakterze kulturalno – oświatowym. W swoich szeregach skupia miłośników i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku. Założone w 1987 roku działało do początku 1991 roku, swoją działalność wznowiło 30 czerwca 2000 roku. Zadaniem Towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza ludności miasta i przyległych terenów, zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku, jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej. Realizowane jest ono poprzez ścisłą współpracę z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów oraz pomocy w pracach naukowych, popularyzatorskich i wychowawczych. W tym celu organizuje odczyty, kursy, wycieczki, konkursy oraz wystawy. Prowadzi własną działalność wydawniczą i współpracuje z Muzeum Regionalnym w Radomsku przy realizacji wspólnych wydawnictw. Zajmuje się też rozpowszechnianiem wydawnictw własnych i muzealnych, organizując kiermasze i rozdając darmowe broszury i zaproszenia. Towarzystwo bierze udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i artystycznym, bądź popularyzujących wiedzę historyczną i ogólną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością Muzeum.

zobacz całą treść…

Władze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Krystyna Filarowska
Wiceprzewodniczący Zarządu – Dariusz Solarz
Skarbnik – Adrianna Gębicz
Sekretarz – Alina Wilkoszewska
Członkowie Zarządu – Edmunda Bodanka, Zbigniew Drogosz, Irena Klekowska,Teresa Sukiennik

Komisja Rewizyjna:


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Izabela Rumocka
Członkowie Komisji Rewizyjnej – Ryszard Olczyk, Grzegorz Mieczyński

Dokumenty regulujące działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku

Regulamin Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

Regulamin Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

 

Do otwarcia plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader – pobierz program.