Info

Aktualności

WYKŁAD PAWŁA KOWALSKIEGO „JÓZEF PIŁSUDSKI – PORTRET ZBIOROWY”

W dniu 5 grudnia 201 7r. w Galerii Muzeum odbył się wykład pracownika IPN O/Łódź Pana Pawła Kowalskiego pt. „Józef Piłsudski – portret zbiorowy”. Data wykładu nie była przypadkowa, gdyż 150 lat temu tj. 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie przyszedł na świat pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Radomska Józef Piłsudski. Pan Kowalski przedstawił wszystkie etapy życia marszałka Polski, od młodości naznaczonej zesłaniem na Syberię za pomoc w zamachu na życie cara Rosji Aleksandra III, poprzez działalność niepodległościową w Polskiej Partii Socjalistycznej, Legiony Polskie czy też okres Polski sanacyjnej po dokonaniu „przewrotu majowego” w 1926 r. Postać Piłsudskiego nakreślona w czasie wykładu była kompletna, gdyż oprócz chwalebnych cech, wykazywała również słabości charakterystyczne dla każdego człowieka. Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną. Wykładowi towarzyszyło otwarcie wystawy okolicznościowej ze zbiorów Muzeum „Józef Piłsudski – honorowy obywatel Radomska”.