Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku każdorazowo decyduje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Muzeum Regionalnego w zakresie swojego działania, bądź upoważniona przez niego osoba.

Plik do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek można:

  • przekazać bezpośrednio w biurze Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
  • przesłać pocztą na adres Muzeum:

    Dyrektor
    Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
    ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Ludwin
Dokument z dnia: 29.06.2009
Dokument oglądany razy: 3 879
Opublikował: Aleksandra Ludwin
Publikacja dnia: 21.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj