Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, została powołana Uchwałą nr VIII/34/15  RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na lata 2015-2019. W jej skład wchodzi 9 członków.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum, ponadto ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Ludwin
Dokument z dnia: 17.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 032
Opublikował: Aleksandra Ludwin
Publikacja dnia: 24.02.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj