PROJEKTY

PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU ORAZ POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO OFEROWANYCH USŁUG POPRZEZ ROBOTY BUDOWLANE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013     Z końcem 2011r. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zakończyło realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz polepszenie dostępności do Read more…

(więcej...)
Skip to content