HISTORIA RADOMSKA I REGIONU

Wydawnictwa można zakupić osobiście w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sakowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1, telefonicznie  pod nr telefonu 44/6835651 lub elektronicznie pisząc na adres administracja@muzum.radomsko.pl

wlodarczyk_okladka

NA PRZEŁOMIE EPOK. RADOMSKO POD PANOWANIEM PRUSKIM (1793-1806)

Autor: Zdzisław Włodarczyk

Zdzisław Włodarczyk jest prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, specjalistą w dziedzinie historii zaboru pruskiego. Jego książka opisuje tło historyczne i okoliczności drugiego zaboru. W dalszej części pracy ujęte są poszczególne zagadnienia z dziejów Radomska w tych kilkunastu latach. Książką oparta jest na solidnej podstawie źródłowej z archiwów polskich i zagranicznych.

Cena: 35 zł

 

oczkowski_okladka. jpg

DZIENNIKI (1914-1915). RADOMSKO 2014

Autor: Stanisław Oczkowski

Stanisław Oczkowski, znany radomszczański lekarz, będąc nastolatkiem pisał dziennik. Gdy miał 15 lat rozpoczęła się I wojna światowa, do jego rodzinnego miasta wkroczyli najpierw Niemcy, potem Austriacy. W najbliższej okolicy Radomska trwały walki, samo miasto było bombardowane, autor pamiętnika trafił na krótko do aresztu. Z ciekawości wybrał się oglądać pole bitwy, okopy usłane ciałami poległych Rosjan i Austriaków. Pamiętnik rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy wiosną 1915 r.

Cena: 15 zł

 

1

NOTATKI Z POCZĄTKU WOJNY (1914). RADOMSKO

Autor: Aniela z Jałowieckich Belinowa

Autorka spokrewniona z Witkacym, była właścicielką Strzelec Wielkich. Przez długie lata prowadziła dziennik. Prezentowany fragment opisuje początek wojny widziany z perspektywy szlacheckiego dworku. Rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy w grudniu, w czasie największych walk w tym rejonie.

Cena: 15 zł

 

S28C-6e19101614520_0001 b

KSIĘGA PROTOKOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CECHU STOLARZY I RZEMIÓSŁ DRZEWNYCH W RADOMSKU 1937 - 1948

Księga protokołów jest najstarszym dokumentem dotyczącym stolarstwa w archiwum Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Stanowi ona zbiór 38 protokołów z posiedzeń Zarządu Cechu, Walnych Zgromadzeń Członków Cechu oraz jeden z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Część protokołów jest opatrzona podpisami sekretarza i członków Zarządu Cechu oraz okrągłą pieczęcią cechową. Całość dokumentacji zamyka się w datach 19.XII. 1937 – 12.III. 1948 roku.

Opracowanie: Agnieszka Podolska
Współpraca: Tomasz Andrzej Nowak. Andrzej Dębski
Wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
Projekt okładki: Dariusz Solarz

Wydanie I
 

Cena: 30 zł

 

nekrologi okładka

NEKROLOGI PIOTRKOWSKIEGO "TYGODNIA" 1873 - 1906

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Adres wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97 – 500 Radomsko,

Recenzent: dr hab. Andrzej Szymański, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 200 egzemplarzy

Cena: 28 zł

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE W RADOMSKU W LATACH 1881 - 1939

Autor: Grzegorz Mieczyński

Publikacja zawiera zwięzłe informacje na temat większości znanych organizacji społecznych legalnie działających w Radomsku w latach 1881 – 1939. Ramy czasowe nie są przypadkowe, ich początek wyznacza data powstania pierwszego stowarzyszenia, jakim było Towarzystwo Straży Ogniowej, a koniec wybuch II wojny światowej.

Wydawca: Drukarnia Kamińskich

Recenzja: prof. Ryszard Szwed

Projekt okładki: Grzegorz Mieczyński

Redaktor prowadzący: Janusz Kamiński

Korekta: Katarzyna Mieczyńska, Józef Medwid

Wydanie I

Radomsko 2008

Cena: 32 zł.

 

 

S28C-6e20102011130_0001 2

WOKÓŁ ZBRODNI W PRZYROWIE W OSTATNICH DNIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Autor: Cezary Jan Lis

Projekt okładki: Wanda Janiszewska

Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Cena: 25 zł

 

DSC01078 1

OKRUCHY. MOJE SPOTKANIA Z ARMIĄ KRAJOWĄ.

Autor: Grzegorz Drzewowski 

Publikacja stanowi zbiór materiałów – artykułów na temat historii żołnierzy Armii Krajowej na ziemi radomszczańskiej.

Korekta: Beata Merta
 
Projekt okładki: Grzegorz Drzewowski
 
Druk: ZYX Media Warszawa
 
Trzebce 2021
 

Cena: 55 zł


 

 

DSC03406 1

KRZYWE LUSTRO. DZIENNIK POLSKO - ŻYDOWSKIEGO POJEDNANIA.

Autor: Louise Steinman

Publikacja opowiada o podróży do miejsc dla autorki legendarnych, do Radomska, skąd wywodzi się jej rodzina, ale też na Ukrainę. Autorka poświęca dużo uwagi relacjom pomiędzy obecnymi mieszkańcami tych miast i miasteczek, które opisuje. Żydzi i Polacy zaczynają się wzajemnie lepiej widzieć i rozumieć. Polska, która kojarzyła się jej dotychczas z cierpieniem i katastrofą, staje się jej bliższa, a porozumienie polsko – żydowskie możliwe.      

Z angielskiego przełożyła: Dorota Gołębiewska
 
Redakcja: Hanna  Antos
 
Opracowanie graficzne i skład: Żaneta Strawiak – Pulkowska
 
Ikonografia: Ewa Kwiecińska
 
Druk: READ ME, Łódź
 
Ośrodek KARTA
 
Wydanie I
 
 Warszawa 2021
 

Cena: 35 zł

 

 

S28C-6e21122913520_0001

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM I

Redaktor: Wojciech Zawadzki   

Publikacja jest swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem słownika jest utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza.

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Ligia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Druk i oprawa: Drukarnia “Argonex”

 Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
 Przedbórz 2021
 

Cena: 45 zł

 

S28C-6e21122913540_0001

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM II

Redaktor: Wojciech Zawadzki   

Publikacja jest swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem słownika jest utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza.

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Ligia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Wydanie I

Nakład: 250 egzemplarzy
 
 Przedbórz 2021
 

Cena: 55 zł

 

43 zł

W POSZUMIE SOSNOWYCH LASÓW

Autor: Tomasz Kolmasiak

Publikacja przypomina wojenne realia poprzez wybrane wydarzenia do jakich doszło na tych ziemiach.

Radomsko 2017
 Cena: 45 zł

 

 

ksiazka 1 a

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM III

Redaktor: Wojciech Zawadzki

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Lidia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Wydanie I

Bydgoszcz 2022
 Cena: 70zł
 

 

S28C-6e24020715020_0001

BANDITENSTADT W OGNIU

Autor: Marcin Wodo

 

Cena: 40zł

 

Skip to content