WYDANE PRZEZ MUZEUM

ZHP okladka

Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ (1915-2015). RADOMSKO 2015

Pod redakcją: Tomasza Andrzeja Nowaka
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Nakład: 300 egzemplarzy

Cena: 12 zł

 

 

Ksiegi_metrykalne_1

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII ŚW. LAMBERTA W RADOMSKU

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739 – 1779
Publikacja zawiera analizę ponad 5,5 tys. wpisów metrykalnych, które pozwoliły na zarysowanie obrazu społeczności parafialnej. Dr Nowak zajął się m. in. strukturą społeczną, dziećmi nieślubnymi i podrzutkami, terminami chrztów z podziałem na poszczególne miesiące, nadawanymi imionami. Interesowała go również obsada personalna duchowieństwa oraz pojawiających się na kartach księgi urzędników miejskich. Zasadniczą częścią książki jest zestawienie tabelaryczne wpisów.

Cena: 20 zł

 

cmentarzysko

CMENTARZYSKO KULTURY POMORSKIEJ W DOBRYSZYCACH

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2000 na cmentarzysku kultury pomorskiej w Dobryszycach.

Teksty: Bożena Błaszczyk, Jacek Ziętek
Tłumaczenie na język angielski: Magdalena Cichosz
47 stron, bibliografia, tablice zabytków archeologicznych
Wydano nakładem Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Łodzi Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2001

Cena: 7 zł

 

S28C-6e19101614530_0001 a

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 1

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Muzeum Regionalne przygotowało specjalną publikację. Tematyce wojennej został poświęcony pierwszy numer “Biuletynu”. Znajduje się w nim opracowanie poświęcone początkom wojny w Radomsku i okolicy, wspomnienia z czasów okupacji Zdzisława Machury, relacja ocalałego z Holocaustu Michała Steinlaufa oraz obszerny dodatek z dokumentami i fotografiami z tego okresu.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Krzysztof Zygma (dyrektor Muzeum)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak
Projekt okładki: Jakub Lesiński
Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
Recenzent: dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
Wydanie I, Radomsko 2019
Nakład: 300 egzemplarzy
ISSN 2657 – 9189

Cena: 30 zł

 

ZAGRODA TATARSKA

Tekst i opracowanie: Barbara Sitek

Folder zawiera szczegółowy opis budownictwa tatarskiego w Stobiecku Miejskim. Dziedzictwo kulturowe wsi to dorobek materialny i duchowy przeszłych pokoleń. Jest świadectwem tego, jak żyły, jak budowały świątynie, domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi, uprawiały ziemię. Zwyczaje, obrzędy, wszelkie przejawy twórczości, jak i wytwory rzemiosła oraz przedmioty codziennego użytku, sposoby gospodarowania i nabyte umiejętności, są elementami dziedzictwa.

Fotografie: Archiwum Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Druk: Grafix

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Radomsko 2014

Cena: 5 zł

 

INFORMATOR MUZEUM REGIONALNE

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Informator zawiera informacje dotyczące wszystkich ekspozycji stałych oraz czasowych.

Druk: Grafix

Cena: 10 zł

 

HENRYK SIEMIRADZKI (1843 - 1902) SŁAWA I ZAPOMNIENIE

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Folder zawiera informacje dotyczące samego autora – Henryka Siemiradzkiego. Ponadto znajdują się w nim fotografie obrazów z opisami.

Kurator wystawy: Małgorzata Borek

Opracowanie graficzne i koncepcja wystawy: Jakub Lesiński

Druk: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.

Radomsko 2012

Cena: 8 zł

 

BYŁ TAKI PAN - LEON WYCZÓŁKOWSKI. MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Folder zawiera informacje dotyczące samego autora – Leona Wyczółkowskiego. Począwszy od jego inspiracji, technik, motywów, nurtów, w których tworzył, a skończywszy na licznych podróżach zarówno tych w kraju jak i za granicą. Każda z nich została zwieńczona jego dziełem. Ponadto w folderze znajdują się fotografie obrazów z opisami.

Kurator wystawy: Ewa Sekuła – Tauer

Koordynator/opracowanie graficzne: Jakub Lesiński

Druk: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Radomsko 2019/2020

Cena: 8 zł

 

okładka

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 2

Publikacja przygotowana z okazji 50 – lecia istnienia naszej placówki. W swej treści zawiera ciekawe artykuły, między innymi opowieść o historii powstania muzeum.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I, Radomsko 2020

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Cena: 35 zł

 

kinema 1.b

Z KINEMĄ W TLE. HISTORIA KINOTEATRU I JEGO WKŁAD W ŻYCIE KULTURALNE RADOMSKA.

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Publikacja opisuje historię  “Kinemy”, która tworzyła życie kulturalne miasta Radomska.  Książka została poświęcona jednemu z najważniejszych symboli Radomska.

Korekta: Katarzyna Okręglicka
 
Projekt okładki i strony tytułowej: Jakub Lesiński, na okładce wykorzystano fotografię Stanisława Mucharskiego
 
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
 
Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
Radomsko 2021
 

Cena: 40 zł

 

 

biuletyn 1 a

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 3

Publikacja prezentuje historię lokalną oraz zasób muzealny radomszczańskiego muzeum.  W książce znajduje się artykuł poświęcony 40.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, artykuł poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi, a także ciekawe artykuły wzbogacające wiedzę o naszym mieście. 

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Andrzej Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki : Jakub Lesiński, na okładce wykorzystano fotografię Marka Błachowicza ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku (ul. 16 Stycznia – obecnie ul. Brzeźnicka – l.80. XX w.)

Korekta: Katarzyna Okręglicka, Agnieszka Podolska
 
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

 Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
ISSN 2657 – 9189
 
Radomsko 2021
 

Cena: 40 zł

 

 

S28C-6e23020812040_0001 2

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU, Nr 4

Publikacja zawiera bardzo ciekawe artykuły naukowe poświęcone: archeologicznym badaniom wykopaliskowym, środowisku artystycznemu w Radomsku w okresie międzywojennym, Stobiecku Miejskiemu jego historii i legendzie, a także zbrodni dokonanej przez władze niemieckie 17 lipca 1942 r. w miejscowości Dmenin.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeolog), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, przedstawiającą pracownię Antoniny Malewskiej w Odrowążu w latach 20. XX w.

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Radomsko 2022

Cena: 50zł

 

S28C-6e23070715480_0001

TELESFOR MICKIEWICZ BIOGRAM WETERANA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Tekst opracował: dr Przemysław Jędrzejewski


Cena: 25zł

 

BIULETYN MR_5_2023_DRUK

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU , Nr 5

Publikacja zawiera bardzo ciekawe artykuły naukowe poświęcone: m.in. dożynkom – święto gospodarskie rolników, obchodzone po zakończeniu prac polowych. Warto znać obrzędy, ponieważ praktykowane przez stulecia budowały naszą tożsamość; artykuł dotyczący pacyfikacji Rzejowic oraz akcji rozbicia aresztu miejskiego w Radomsku jest próbą usystematyzowania dostępnych informacji na temat dwóch tragicznych zdarzeń z czasów II wojny światowej; inne dotyczą m.in. kwestii archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na ul. Reymonta na odcinku ul. Żeromskiego – Jana Pawła II w Radomsku.  

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeolog), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, przedstawiającą młóckę w Olbrachcicach 1936 r.

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Radomsko 2023

Cena: 50zł

 

Skip to content