HISTORIA MUZEUM

Śladów życia naszego nie powinniśmy nigdy zacierać, lecz je troskliwie zostawiać dla tych, którzy po nas przyjdą… – tak pisał w „Gazecie Radomskowskiej” w 1931 r  oku Władysław Kołodziejski, w artykule „O potrzebie powstania muzeum w naszym powiecie”. W 1935 r. jeden z redaktorów „Niwy Czerwonokrzyskiej” – Józef Jaworski, też zachęcał młodzież do zbierania pamiątek po przodkach dla przyszłego muzeum. Dopiero jednak pasja kolekcjonerska Stanisława Sankowskiego oraz jego konsekwencja i Read more…

(więcej...)
GALERIA MUZEUM

Część budynku, w której obecnie mieści się galeria muzeum, ma swoją ciekawą historię. W XIXw. stał tu parterowy pawilon przeznaczony na narzędzia ogniowe. Od strony ulicy budynek ten otwarty był pięcioma wysokimi, półkolistymi arkadami, w których zamontowano dwuskrzydłowe, drewniane bramy z półkolistymi, ozdobnie wypełnionymi nadświetlami. W latach 20. XX w., w ramach rozbudowy siedziby władz miejskich, pawilon włączono w budynek ratusza i nadbudowano nad nim piętro. Zachowano jednak bramy wjazdowe Read more…

(więcej...)

HISTORIA MUZEUM

Śladów życia naszego nie powinniśmy nigdy zacierać, lecz je troskliwie zostawiać dla tych, którzy po nas przyjdą… – tak pisał w „Gazecie Radomskowskiej” w 1931 r  oku Władysław Kołodziejski, w artykule „O potrzebie powstania muzeum w naszym powiecie”. W 1935 r. jeden z redaktorów „Niwy Czerwonokrzyskiej” – Józef Jaworski, też zachęcał młodzież do zbierania pamiątek po przodkach dla przyszłego muzeum. Dopiero jednak pasja kolekcjonerska Stanisława Sankowskiego oraz jego konsekwencja i upór w kołataniu do władz doprowadziły w 1970 roku do powołania Muzeum Regionalnego w Radomsku.
Pierwszym dyrektorem placówki była pani mgr Janina Kucharska-Pawłowska, która piastowała to stanowisko do 1978 r. Kolejnymi dyrektorami byli: Bożena Błaszczyk, Krzysztof Zygma (dwukrotnie), Tomasz Nowak, a obecnie funkcję tę pełni Małgorzata Borek.

Chroniąc przedmioty przed zapomnieniem, spełniamy częściowo marzenia człowieka o przetrwaniu, o nieśmiertelności. Tę misję od 50 lat urzeczywistnia Muzeum w Radomsku, gromadząc i przechowując dla przyszłych pokoleń wytwory kultury duchowej, materialnej i techniki. Muzeum prowadzi również szeroką akcję popularyzacyjną poprzez wystawy, wydawnictwa, lekcje muzealne, odczyty, konkursy, aukcje. Strawy duchowej dostarczają społeczeństwu koncerty muzyczne, wieczory poetyckie, spotkania autorskie.

W ramach szerzenia wiedzy o regionie, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum, organizowane są wycieczki do najciekawszych zakątków powiatu.
Działająca od 2003 roku galeria muzeum prezentuje sztukę współczesną i promuje miejscowych artystów. W XIX-wiecznym budynku aresztu, w którym niegdyś przetrzymywano drobnych przestępców, a w czasie wojny władze okupacyjne więziły podejrzanych o działalność partyzancką, prezentowana jest stała wystawa historyczna „W okupowanym Radomsku”.

Archiwum historyczne to ponad 5000 dokumentów, listów, planów, druków ulotnych i fotografii związanych z miastem i mieszkańcami. Służą one obecnie i służyć będą zapewne w przyszłości historykom w odtwarzaniu, krok po kroku, dziejów regionu.
Muzeum to również zbiory biblioteczne, wykorzystywane jako materiał źródłowy i porównawczy podczas prac badawczych przez pracowników, ale przede wszystkim przez młodzież szkolną, studentów, nauczycieli, dziennikarzy. To ponad 5000 woluminów z dziedzin odpowiadających działom muzeum: historii, archeologii, etnografii, sztuki. Księgozbiór uzupełniają fachowe czasopisma.

Dorobek 50 lat działania muzeum, to około 20 tys. zgromadzonych muzealiów. Najciekawsze z nich eksponowane są na wystawach stałych: „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”, „Zbiory sztuki w radomszczańskim muzeum”, „Życie wsi radomszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku”, „Z dziejów miasta Radomska”, „W okupowanym Radomsku” i „Radomsko 1945-89. Opowieść o PRL” oraz „Gabinet Stanisława Sankowskiego”. To ponad 100 wydawnictw (katalogi, foldery, plakaty, kalendarze, pocztówki), ponad 400 wystaw czasowych i duża ilość artykułów prasowych. A wszystko to za sprawą małej grupki muzealników, sercem oddanych tej pracy, a jednocześnie otwartych na współpracę z mieszkańcami Radomska, szkołami, organizacjami społecznymi, galeriami i muzeami w całej Polsce.

Muzeum mieści się w ratuszu zbudowanym w latach 1858–1859 wg projektu budowniczego Orłowskiego, rozbudowanym w latach 1923–1924 na podstawie planów sporządzonych przez miejscowego architekta Włodzimierza Muchę. Ratusz, po gruntownym remoncie przeprowadzonym w 2002 roku, stanowi obecnie wyróżniający się urodą punkt miasta. Na mocy uchwały Nr XXX/235/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 października 2008 roku, Muzeum Regionalnemu nadano imię Stanisława Sankowskiego.

Skip to content