PL / EN
      SZUKAJ  

Kolejna wystawa – zbiory ceramiki użytkowej

Zorganizowany ruch kolekcjonerski w Radomsku, działający w ramach Miejskiego Domu Kultury zrzesza w chwili obecnej 26 osób. Od 1998 roku Klub jest członkiem Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich z siedzibą w Krakowie.

W XXV – letniej działalności był organizatorem ponad 100 okolicznościowych pokazów w MDK oraz w radomszczańskich szkołach, nie licząc m. in. kilkunastu wystaw czasowych w Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Prywatne zbiory kolekcjonerskie są uzupełnieniem zasobów muzealnych a kolekcjonerzy często okazują się w pewnych dziedzinach wytwornymi fachowcami, posiadającymi w swym przekazie bardzo szczegółową wiedzą.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem muzeum Panem Krzysztofem Zygmą – Zarząd Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów miał możliwość zorganizować kolejne czasowe wystawy oraz obchody jubileuszu XXV – lecia działalności (1983-2008).

Na okoliczność 90 –tej rocznicy odzyskania niepodległości i uroczystości związanej z nadaniem imienia Muzeum Stanisława Sankowskiego, kolekcjonerzy udostępnili zbiory białej broni: szable, bagnety, lance, umundurowanie, medale o tematyce niepodległościowej. Wystawa miała miejsce w czasie 11 listopada 2008r. do 30 stycznia 2009 roku.

Uroczystości jubileuszu XXV – lecia RKK odbyła się 15 listopada 2008 roku w Galerii Muzeum. Przy tej okazji dyrektor Muzeum dokonał otwarcia kolejnej wystawy zorganizowanej przez RKK zatytułowanej „Dawne narzędzia rękodzielników”.

Obecnie Zarząd Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów w swych obchodach jubileuszowych, prezentuje kolejną wystawę tym razem poświęconą eksponatom wykonanych z ceramiki pt. „Kruche piękno”. Przy przedmiotach celowo pominięto opisy – mając na uwadze formę użytkową i piękno rysunku.

Ryszard Olczyk
Prezes Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów

 

  

Ceramiczne wyroby użytkowe i dekoracyjne, artystycznie zdobione i formowane. W zależności od użytych surowców ceramikę artystyczną dzieli się na wyroby: garncarskie, fajansowe, kamionkowe, porcelanę i terakotowe. Podstawowymi sposobami produkowania wyrobów ceramicznych są: lepienie, toczenie na kole, odlewanie, toczenie i prasowanie z mas półsuchych. Wyroby ceramiki artystycznej zdobione są za pomocą rycia, wytłaczania, naklejania ornamentów, pokrywania polewami i szkliwami, malowania ręcznego, drukowania i złocenia.

 

Skip to content