NOWA WYSTAWA “BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK. JUBILEUSZ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMSKU”.

NOWA WYSTAWA “BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK. JUBILEUSZ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMSKU”.

Wystawa czasowa “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku” jest ekspozycją przygotowaną ze zbiorów własnych muzeum, zbiorów KP PSP w Radomsku, zbiorów OSP Radomsko, OSP Bogwidzowy oraz osób prywatnych.

Projekt jest działaniem podjętym z okazji jubileuszy, które w 2021 r. będą obchodzone w Radomsku. Pierwszy z nich to 140 lat założenia, rozwoju i działalności ochotniczej straży pożarnej w tym 100 – rocznica utworzenia OSP Folwarki. Kolejny to 100 lat istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ekspozycja pokazuje początki tworzenia ochotniczej straży ogniowej w mieście i postaci jej założycieli, rozwój straży, tworzenie kolejnych struktur i kolejnych jednostek pożarniczych w mieście, aż do stanu obecnego.

Na wystawie jubileuszowej “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku” zaprezentowane są najciekawsze archiwalia i muzealia związane z radomszczańską strażą pożarną. Wśród nich: fotografie, noty biograficzne założycieli, sztandary, mundury, hełmy, odznaczenia, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, pompy, dokumenty, publikacje tematyczne i prasowe, które znajdują się w muzealnym inwentarzu. Ekspozycję wzbogacają liczne fotografie.

Ekspozycja była prezentowana do końca września 2021 r.

 

 

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

FOLDER DO WYSTAWY “BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK. JUBILEUSZ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMSKU.

Skip to content