PRZYGOTOWANIE STAŁEJ WYSTAWY HISTORYCZNEJ “POWOJENNE RADOMSKO 1945 – 1989”

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

 

PROJEKT ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Skip to content