REMONT I WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU DAWNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO (OBECNIE SIEDZIBA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU)

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PRACE PRZY ZABYTKU DOFINANSOWAŁ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Skip to content