Spotkanie z Ryszardem Czajkowskim

Mieszkańcy, którzy przeżyli działania wojenne, podlegali represjom ze strony okupanta. Powszechne było mordowanie ludzi chorych, starych i rannych, zabijano podejrzanych o udział w Powstaniu. Ci, którzy przeżyli byli zmuszani do opuszczenia terytorium miasta zajmowanego przez okupanta. Opuszczone budynki były okradane i podpalane. Wypędzani trafiali do tzw. punktów zbornych i mniejszych obozów przesiedleńczych. W październiku 1944 r. Warszawiacy trafiali do obozów przejściowych (Pruszków, Piastów, Łomianki), wywożeni byli do obozów koncentracyjnych, deportowani na roboty przymusowe w głąb Niemiec jak również wysiedlani na teren Generalnego Gubernatorstwa. Rok 1944 przyniósł zagładę milionowego miasta. Zginęło ok. 150 – 200 tys. cywili i ok. 16 tys. powstańców.

Reszta została wypędzona z miasta, burzono budynki, domy. Wydawało się, że nie ma warunków na stworzenie nowego życia, nowej Warszawy. Podczas otwarcia wystawy został wyemitowany film dokumentalny przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego „Miasto ruin”. Ekspozycja będzie czynna do 24 sierpnia 2014r.

 

Skip to content