PL / EN
      SZUKAJ  

WARSZTATY PLASTYCZNE PH. „ZABYTKI MIASTA RADOMSKA” W RAMACH AKCJI „LATO W MUZEUM 2020”

WARSZTATY PLASTYCZNE PH. „ZABYTKI MIASTA RADOMSKA” W RAMACH AKCJI „LATO W MUZEUM 2020”

Dnia 9 lipca 2020 r. w Galerii Muzeum odbyły się zajęcia plastyczne ph. „ZABYTKI MIASTA RADOMSKA”. Uczestnicy warsztatów poznali najważniejsze zabytki naszego miasta m.in. Kościół św. Lamberta, Klasztor Franciszkanów, Kościół św. Marii Magdaleny, Ratusz, Kinemę, ale także centralne punkty kulturalne oraz architektoniczne naszego miasta. Podczas zajęć pod kierunkiem Pani Natalii Kołodziejczyk – Łągiewki dzieci miały za zadanie na podstawie obrazka (fotografii), pocztówki naszkicować wybrany przez siebie zabytek, a następnie namalować powstały szkic pastelami. Praca miała odzwierciedlać pierwotny wygląd, ale także pokazać pomysłowość, kreatywność w dobieraniu i komponowaniu odpowiedniej kolorystyki.

Dzieci poprzez szkicowanie, malowanie „łapanie” perspektywy, dobór kolorów zaprezentowały swoją bogatą inwencję twórczą. Bardzo chętnie podejmowały nowe zadania, które przede wszystkim miały na celu zapoznać dzieci z kulturą i sztuką naszego miasta.

W drugim etapie warsztatów nasi uczestnicy wykonali płaskorzeźbę, również na podstawie wybranego przez siebie zabytku. Dzieci stworzyły pracę używając plasteliny, przy pomocy dłutka zaznaczały najważniejsze elementy architektoniczne.

Zajęcia miały na celu realizację różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji. Głównym założeniem warsztatów było wychowywanie przez sztukę, a także kultywowanie historii oraz tradycji naszego regionu. Jednocześnie bardzo duże znaczenie miała tu integracja pokoleniowa dzieci – seniorzy wykorzystanie doświadczeń i umiejętności seniorów.

Warsztaty stworzyły „trampolinę” dla wyobraźni, wymyślania, tworzenia oraz eksperymentowania.  

Skip to content