Wystawa fotograficzna “90 lat Województwa Łódzkiego”

W dniu 3 maja 2009r. w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku otwarto wystawę fotograficzną “90 lat Województwa Łódzkiego” przygotowaną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wystawa jest próbą zobrazowania przemian, jakie zaszły w regionie na przestrzeni ostatnich 90 lat. Choć tematyka zdjęć dotyka różnych obszarów życia mieszkańców są one jedynie wycinkiem rzeczywistego dziedzictwa i bogatej historii województwa. Wystawa pozwala zwiedzającym odbyć podróż w czasie i poznać historię województwa od okresu międzywojennego, II wojny światowej, czasu PRL-u, aż do okresu wolnej Polski i obecności w zjednoczonej Europie.

Przekrój tematyki zdjęć obejmuje specyfikę demograficzną regionu, jego potencjał akademicki, najważniejsze postacie związane z województwem, strukturę gospodarczą i kluczowe inwestycje w regionie.

Podczas otwarcia wystawy w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej odbył się koncert “MUZYKA I NAPOLEON”.

W programie muzyka towarzysząca Napoleonowi i jego armii podczas bitew i wypraw wojennych (Marengo, Waterloo) w wykonaniu DUO ARCOBALENI (Włochy) Silvia Belfiore – fortepian i Maurizio BEN OMAR – instrumenty perkusyjne.

Skip to content