PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU ORAZ POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO OFEROWANYCH USŁUG POPRZEZ ROBOTY BUDOWLANE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

Z końcem 2011r. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zakończyło realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez roboty budowlane oraz zakup wyposażenia” (umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-046/10-00) obejmował następujące działania:

  • Roboty budowlane dotyczące remontu i wymiany pokrycia dachu,
  • Prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń o charakterze magazynowym – prace remontowe budynku gospodarczego,
  • Zagospodarowanie terenu – utwardzenie dziedzińca Muzeum,
  • Digitalizację dokumentów archiwalnych oraz zakup wyposażenia do czytelni Muzeum.

Działania wykonane w ramach projektu miały na celu zapewnienie dogodnych warunków do kształtowania i rozwoju kulturowej tożsamości regionalnej, do polepszenia bezpieczeństwa, dostępności do oferowanych usług, zaspokojenia potrzeb zwiedzających, a także do zwiększenia podaży usług kulturalnych.

Skip to content