100 – LECIE HARCERSTWA W RADOMSKU

5 czerwca 2015 r. w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się otwarcie wystawy pt. „100 – LECIE HARCERSTWA W RADOMSKU”. Autorami ekspozycji są hm. Anna Zatoń oraz hm. Marian Stalka. W przygotowaniach pomagali także Małgorzata Borek, phm. Zbigniew Sąciński oraz phm. Andrzej Ostrowicz.  Na wystawie można zobaczyć pamiątki harcerskie – proporce, mundury, plakietki, znaczki, pocztówki, zdjęcia, dokumenty (rozkazy, pisma). Ekspozycja ma charakter edukacyjny. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkową pocztówkę oraz specjalnie wydaną gazetkę. Można też było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz odbić sobie okolicznościowy stempel. Podczas otwarcia w ramach obchodów 100. rocznicy powstania ZHP w Radomsku oraz 45-lecia Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyła się promocja książki pt. „Z dziejów harcerstwa na ziemi radomszczańskiej (1915-2015)”. Publikacja zawiera m.in. materiały źródłowe dotyczące harcerstwa, biogramy osób zasłużonych dla organizacji oraz zwarty opis dziejów radomszczańskiego hufca w czasach istnienia województwa piotrkowskiego. Wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia 2015 r. Publikację można nabyć w radomszczańskim Muzeum

Skip to content