ZBRODNIE NIEMIECKIE NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Od 2 września 2018r. w Galerii Muzeum Regionalnego można było zwiedzać wystawę „ZBRODNIE NIEMIECKIE NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ” ze zbiorów Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Wystawa ukazuje zbrodniczą politykę okupanta niemieckiego, realizowaną w trakcie wojny na obszarze województwa łódzkiego w granicach z sierpnia 1939 r. Twórcy wystawy przyjęli na jej potrzeby szeroką definicję pojęcia „zbrodnie niemieckie”, określając nim całość działalności okupanta niemieckiego, zmierzającej do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych ziem.

Na omawianym na wystawie obszarze można odnaleźć przykłady wszystkich rodzajów zbrodniczej aktywności okupanta niemieckiego. We wrześniu 1939 r. przez ziemię łódzką przetoczył się front, pociągając za sobą ofiary wśród żołnierzy oraz ludności cywilnej, mordowanej przez oddziały Wehrmachtu. Wiele miast regionu padło ofiarą terrorystycznych nalotów bombowych. Elita intelektualna padła ofiarą tzw. Intelligenz Aktion – jesienią i zimą 1939 r. Niemcy wymordowali najwybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa II Rzeczypospolitej.

Druga wojna światowa oznaczała także kres wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej zamieszkującej region łódzki. Żydzi poddani zostali brutalnym, poniżającym szykanom, stłoczeni w gettach, a następnie w ogromnej większości wymordowani w komorach gazowych Chełmna, Auschwitz – Birkenau i Treblinki.

Jednym z narzędzi terroryzowania społeczeństwa okupowanej Polski były publiczne egzekucje. Jedną z największych publicznych egzekucji, dokonanych przez Niemców w okupowanej Polsce, była zbrodnia w Zgierzu. Pretekstem było zastrzelenie 5 marca 1942 r. przez Józefa Mierzyńskiego, byłego mieszkańca Zgierza, zaangażowanego w działalność konspiracyjną, dwóch funkcjonariuszy gestapo. W odwecie 20 marca 1942 r. w Zgierzu na tzw. Placu Stodół Niemcy rozstrzelali 100 mieszkańców ziemi łódzkiej.

Wystawa była prezentowana do końca września 2018 r.

Skip to content