Katalog on-line

Katalog on-line

System wyszukiwawczy AR-BI Muzeum Regionalnego w Radomsku

Witamy


Witamy Państwa w systemie wyszukiwawczym AR-BI Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Digitalizacja archiwaliów Działu Historycznego współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"