PL / EN
      SZUKAJ  

Sankow2

PRACE HISTORYCZNE TOM I. RADOMSKO 2016

Autor: Stanisław Sankowski
Do druku przygotował: dr Tomasz Nowak Druk i oprawa: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
Wydanie I Nakład: 300 egzemplarzy
Cena: 27 zł
wlodarczyk_okladka

NA PRZEŁOMIE EPOK. RADOMSKO POD PANOWANIEM PRUSKIM (1793-1806)

Autor: Zdzisław Włodarczyk
Zdzisław Włodarczyk jest prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, specjalistą w dziedzinie historii zaboru pruskiego. Jego książka opisuje tło historyczne i okoliczności drugiego zaboru. W dalszej części pracy ujęte są poszczególne zagadnienia z dziejów Radomska w tych kilkunastu latach. Książką oparta jest na solidnej podstawie źródłowej z archiwów polskich i zagranicznych.

Stan: 30 egzemplarzy

Cena: 31 zł

oczkowski_okladka. jpg

DZIENNIKI (1914-1915). RADOMSKO 2014

Autor: Stanisław Oczkowski
Stanisław Oczkowski, znany radomszczański lekarz, będąc nastolatkiem pisał dziennik. Gdy miał 15 lat rozpoczęła się I wojna światowa, do jego rodzinnego miasta wkroczyli najpierw Niemcy, potem Austriacy. W najbliższej okolicy Radomska trwały walki, samo miasto było bombardowane, autor pamiętnika trafił na krótko do aresztu. Z ciekawości wybrał się oglądać pole bitwy, okopy usłane ciałami poległych Rosjan i Austriaków. Pamiętnik rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy wiosną 1915 r.

Stan: 4 egzemplarze

Cena: 12 zł

MR_wstawka

NOTATKI Z POCZĄTKU WOJNY (1914 r.). RADOMSKO

Autor: Aniela z Jałowieckich Belinowa

Autorka spokrewniona z Witkacym, była właścicielką Strzelec Wielkich. Przez długie lata prowadziła dziennik. Prezentowany fragment opisuje początek wojny widziany z perspektywy szlacheckiego dworku. Rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy w grudniu, w czasie największych walk w tym rejonie.

Stan: 8 egzemplarzy

Cena: 12 zł

ZHP okladka

Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ (1915 – 2015). RADOMSKO 2015

Pod redakcją: Tomasza Andrzeja Nowaka
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Nakład: 300 egzemplarzy

Stan: 8 egzemplarzy

Cena: 12 zł

st_sojczynski

GEN. BRYG. STANISŁAW SOJCZYŃSKI „WARSZYC” I JEGO ŻOŁNIERZE Z AK I KWP

Autor: Zbigniew Zieliński
Tematem publikacji jest postać Stanisława Sojczyńskiego oficera Wojska Polskiego. W wojnie obronnej w 1939 r. był dowódcą kampanii w 27. Pułku WP. W czasie okupacji hitlerowskiej (1940 – 1945) dowódca Kedywu w powiecie Radomsko, a następnie dowódca I Batalionu 27. Pułku AK. W 1945 r twórca drugiej konspiracji zbrojnej pn.: „Konspiracyjne Wojsko Polskie” przeciwko sowieckiemu.

Brak egzemplarzy

Ksiegi_metrykalne_1

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII ŚW. LAMBERTA W RADOMSKU

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739 – 1779
Publikacja zawiera analizę ponad 5,5 tys. wpisów metrykalnych, które pozwoliły na zarysowanie obrazu społeczności parafialnej. Dr Nowak zajął się m. in. strukturą społeczną, dziećmi nieślubnymi i podrzutkami, terminami chrztów z podziałem na poszczególne miesiące, nadawanymi imionami. Interesowała go również obsada personalna duchowieństwa oraz pojawiających się na kartach księgi urzędników miejskich. Zasadniczą częścią książki jest zestawienie tabelaryczne wpisów.

Stan: 2 egzemplarze

Cena: 20 zł

Lazow

ŁAZÓW – PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW WSI

Autor: Tomasz Michał Kolmasiak

Publikacja zawiera informację dotyczące niewielkiej miejscowości leżącej na terenie gminy Żytno (powiat radomszczański). Autor Łazowem zainteresował się zupełnie przypadkowo, kilka lat temu, kiedy pokazano mu przedwojenne dokumenty tutejszej straży pożarnej. Zostały one odnalezione w trakcie rozbiórki starego domu i zabezpieczone przez jednego z mieszkańców. To dzięki tym unikalnym i dotąd nie publikowanym nigdzie dokumentom (po dziś dzień znajdują się one w prywatnych rękach), powstał jeden z dwóch rozdziałów książki pt.: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dodatkowo uzupełniony dzięki kwerendzie prowadzonej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Osobny rozdział to zarys historii wsi Łazów od czasów średniowiecznych po współczesność. Sporo miejsca zajmuje opis wojennych działań w tych okolicach – lasy tutejsze były areną walk partyzanckich, a sama miejscowość padła ofiarą hitlerowców.

Tekst: Tomasz Michał Kolmasiak

Projekt okładki: Damian Leszczyński

Fotografie archiwalne ze zbiorów: Marka Kapelli, Andrzeja J. Zakrzewskiego, Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz archiwum autora.

Fotografie współczesne: Tomasz Michał Kolmasiak

Wydawnictwo: ACAD Józefów

Sponsor publikacji: Urząd Gminy Żytno

Nakład: 350 egzemplarzy, Łazów 2013r.

Cena: 20 zł

Brak egzemplarzy

Niepokonany-1

NIEPOKONANY

Autor: Zdzisław Dudek

Powieść opowiada o autentycznych losach bohatera – Józefa Kowalskiego, który jak wielu Ślązaków, rzucił służbę u Niemców i walczył o wolną Polskę. Publikacja zawiera bogactwo szczegółów życia na Śląsku, w armii niemieckiej oraz armii krajowej. Ponadto przesiąknięta jest patriotyzmem, miłością i poświęceniem. Przywraca obraz pozytywnych wzorców, ciągle niezbędnych przy kształtowaniu postaw oraz utrwalaniu zasad poszanowania ludzkiej godności, własnej tożsamości i patriotyzmu.

Redakcja: Lidia Gruse

Redakcja techniczna: Adrianna Sikora
Projekt okładki: Olgierd Graca
Ilustracje: Daria Kettner
Korekta: Julia Golasik
Skład i łamanie tekstu: Aneta Łagodzińska
Wydawca: Wydawnictwo Gall, Radomsko 2012

Cena: 30 zł

Brak egzemplarzy

cmentarzysko

CMENTARZYSKO KULTURY POMORSKIEJ W DOBRYSZYCACH

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2000 na cmentarzysku kultury pomorskiej w Dobryszycach.
Teksty: Bożena Błaszczyk, Jacek Ziętek
Tłumaczenie na język angielski: Magdalena Cichosz
47 stron, bibliografia, tablice zabytków archeologicznych
Wydano nakładem Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Łodzi Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2001

Stan: 4 egzemplarze

Cena: 7 zł

olc1_thumb

STULECIE HARCERSTWA POLSKIEGO W ZBIORACH KOLEKCJONERSKICH

Autor: Krakowski Klub Kolekcjonerów
Publikacja zawiera informacje dotyczące historii Powstania Warszawskiego, Drugiej Konspiracji, oraz udziału w tworzeniu struktur Solidarności. Najwięcej miejsca zajmują fotografie ukazujące odznaki.
Teksty: Słowo Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Płoną zielone iskry, Galicyjskie początki, Od I  Wojny po Wyzwolenie, Krzyż Harcerski – wielki symbol służby, Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Wielka próba, Przerwana Służba, Trudne Odrodzenie harcerstwa.
Wstęp: dr Grzegorz Skrukwa phm.
Zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński, Marek Bieżanowski, Tomasz Sikorski
Projekt katalogu: Michał Niwiński
Redakcja: Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński
Katalog wydano pod patronatem: Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta miasta Krakowa, Józefa Pilcha – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
136 stron, liczne ilustracje
Wydawca: Krakowski Klub Kolekcjonerów, Kraków 2010
Cena: 40 zł
Przedborscyzydzi_thumb

EROICA. ZAGŁADA ŻYDÓW PRZEDBORSKICH W LATACH 1939 – 1942

Autor: Wojciech Zawadzki
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego Bydgoszcz 2008
Teksty: Wojciech Zawadzki
Okupacja niemiecka, Getto, Żydowska Samopomoc Społeczna, „Kation Reinhardt”, O tych, co przeżyli Tych, którym się nie udało, Aneks, relacja Witolda Wejnmana, Bibliografia, s.120, fot.
Patronat medialny (promocyjny): Gazeta Radomszczańska.
Recenzje: dr Anna Gajdzica – UŚL. Cieszyn (przedborzanka), mgr Przemysław Nowicki WTN (Izbica Kuj.)
Cena: 20 zł
muzeum_regionalne

HISTORIA UTWORZENIA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU

Autor: Beata Frankowska
Publikacja napisana przez wnuczkę Stanisława Sankowskiego – założyciela i patrona Muzeum Regionalnego w Radomsku, z okazji 15 rocznicy jego śmierci. Książka opisuje początki tworzenia muzeum oraz pasji zbierania eksponatów.
Teksty: Wyjaśnienie używanych skrótów, Wstęp, I zaczęło się – zbiórka eksponatów, Trudności lokalowe, Ewidencja młodzieży wykonującej prace dla zaczątku muzeum, Wspomnienia młodzieży, Wycinki prasowe dotyczące tworzącego się muzeum, Księgi pamiątkowe, Zakończenie, Kalendarium ważniejszych wydarzeń, Spis fotografii, Bibliografia
Wydawca: Drukarnia Kamińskich, Radomsko 2008, s.79
Cena: 12 zł