SZTUKA BUNTU Malarstwo drugiej awangardy rosyjskiej ze zbiorów Kendy i Jacoba Bar-Gera

Prace osiemnastu przedstawionych tu rosyjskich artystów pochodzą ze zbiorów Kendy i Jacoba Bar-Gera. Są to obrazy i rysunki oraz kilka form przestrzennych z lat 50-tych, 60-tych, po lata 80-te, twórczość malarzy radzieckiego undergroundu. Warto zatrzymać się na chwilę przy niezwykłym zjawisku, jakie stanowi wspomniana kolekcja, a przede wszystkim przy niezwykłej osobie, jaką jest Kenda Bar-Gera. W połowie lat 60-tych po przeprowadzce z Izraela do Niemiec, gdzie w związku ze swoją Read more…

(więcej...)

“Twórcy megalitów. Życie codzienne i wierzenia.” – Wystawa archeologiczna ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Ekspozycja “Twórcy megalitów. Życie codzienne i wierzenia” ukazuje dokonania społeczności kultury pucharów lejkowatych oraz kultury amfor kulistych zamieszkujących tereny Lubelszczyzny w młodszej epoce kamienia (neolit). W regionie lubelskim badania nad tymi ludami mają już ponadstuletnią tradycję. Spośród stanowisk datowanych na młodszą epokę kamienia większość identyfikowana jest z kulturą pucharów lejkowatych – najlepiej rozpoznaną kulturą neolityczną na Lubelszczyźnie. Ranga wielu z nich sprawia, iż na trwałe trafiły do syntetycznych opracowań problematyki Read more…

(więcej...)

“Rzeźba po kutnowsku” – Wystawa ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Położenie geograficzne, specyfika krajobrazowa, przesłanki historyczne, a także różnorodne elementy kultowe i wierzeniowe ziemi łęczyckiej, miały decydujący wpływ na powstanie i rozwój jej odrębnej kultury ludowej, której wyznacznikami stały się swoiste elementy plastyczne i literackie. Zwłaszcza na takim terenie ludowa fantazja, wierzenia i przesądy tłumaczyły wszelkie niezrozumiałe i niejasne zjawiska działaniem sił nadprzyrodzonych. Różnorodne zmiany społeczne i ekonomiczne, gospodarcze i techniczne, zachodzące w ciągu wieków w Polsce wpłynęły w decydujący Read more…

(więcej...)
Skip to content