PL / EN
      SZUKAJ  

WYDAWNICTWA

Sankow2

PRACE HISTORYCZNE TOM I. RADOMSKO 2016

Autor: Stanisław Sankowski
 

Do druku przygotował: dr Tomasz Nowak
Druk i oprawa: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
Wydanie I
Nakład: 300 egzemplarzy

Cena: 27 zł

Publikacja niedostępna

wlodarczyk_okladka

NA PRZEŁOMIE EPOK. RADOMSKO POD PANOWANIEM PRUSKIM (1793-1806)

Autor: Zdzisław Włodarczyk

Zdzisław Włodarczyk jest prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, specjalistą w dziedzinie historii zaboru pruskiego. Jego książka opisuje tło historyczne i okoliczności drugiego zaboru. W dalszej części pracy ujęte są poszczególne zagadnienia z dziejów Radomska w tych kilkunastu latach. Książką oparta jest na solidnej podstawie źródłowej z archiwów polskich i zagranicznych.

Cena: 31 zł

 

oczkowski_okladka. jpg

DZIENNIKI (1914-1915). RADOMSKO 2014

Autor: Stanisław Oczkowski

Stanisław Oczkowski, znany radomszczański lekarz, będąc nastolatkiem pisał dziennik. Gdy miał 15 lat rozpoczęła się I wojna światowa, do jego rodzinnego miasta wkroczyli najpierw Niemcy, potem Austriacy. W najbliższej okolicy Radomska trwały walki, samo miasto było bombardowane, autor pamiętnika trafił na krótko do aresztu. Z ciekawości wybrał się oglądać pole bitwy, okopy usłane ciałami poległych Rosjan i Austriaków. Pamiętnik rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy wiosną 1915 r.

Cena: 12 zł

 

1

NOTATKI Z POCZĄTKU WOJNY (1914). RADOMSKO

Autor: Aniela z Jałowieckich Belinowa

Autorka spokrewniona z Witkacym, była właścicielką Strzelec Wielkich. Przez długie lata prowadziła dziennik. Prezentowany fragment opisuje początek wojny widziany z perspektywy szlacheckiego dworku. Rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy w grudniu, w czasie największych walk w tym rejonie.

Cena: 12 zł

 

ZHP okladka

Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ (1915-2015). RADOMSKO 2015

Pod redakcją: Tomasza Andrzeja Nowaka
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Nakład: 300 egzemplarzy

Cena: 12 zł

 

st_sojczynski

GEN. BRYG. STANISŁAW SOJCZYŃSKI „WARSZYC” I JEGO ŻOŁNIERZE Z AK I KWP

Autor: Zbigniew Zieliński
Tematem publikacji jest postać Stanisława Sojczyńskiego oficera Wojska Polskiego. W wojnie obronnej w 1939 r. był dowódcą kampanii w 27. Pułku WP. W czasie okupacji hitlerowskiej (1940 – 1945) dowódca Kedywu w powiecie Radomsko, a następnie dowódca I Batalionu 27. Pułku AK. W 1945 r twórca drugiej konspiracji zbrojnej pn.: „Konspiracyjne Wojsko Polskie” przeciwko sowieckiemu.

Publikacja niedostępna

 

Ksiegi_metrykalne_1

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII ŚW. LAMBERTA W RADOMSKU

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739 – 1779
Publikacja zawiera analizę ponad 5,5 tys. wpisów metrykalnych, które pozwoliły na zarysowanie obrazu społeczności parafialnej. Dr Nowak zajął się m. in. strukturą społeczną, dziećmi nieślubnymi i podrzutkami, terminami chrztów z podziałem na poszczególne miesiące, nadawanymi imionami. Interesowała go również obsada personalna duchowieństwa oraz pojawiających się na kartach księgi urzędników miejskich. Zasadniczą częścią książki jest zestawienie tabelaryczne wpisów.

Cena: 20 zł

 

Lazow

ŁAZÓW – PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW WSI

Autor: Tomasz Michał Kolmasiak

Publikacja zawiera informację dotyczące niewielkiej miejscowości leżącej na terenie gminy Żytno (powiat radomszczański). Autor Łazowem zainteresował się zupełnie przypadkowo, kilka lat temu, kiedy pokazano mu przedwojenne dokumenty tutejszej straży pożarnej. Zostały one odnalezione w trakcie rozbiórki starego domu i zabezpieczone przez jednego z mieszkańców. To dzięki tym unikalnym i dotąd nie publikowanym nigdzie dokumentom (po dziś dzień znajdują się one w prywatnych rękach), powstał jeden z dwóch rozdziałów książki pt.: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dodatkowo uzupełniony dzięki kwerendzie prowadzonej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Osobny rozdział to zarys historii wsi Łazów od czasów średniowiecznych po współczesność. Sporo miejsca zajmuje opis wojennych działań w tych okolicach – lasy tutejsze były areną walk partyzanckich, a sama miejscowość padła ofiarą hitlerowców.

Tekst: Tomasz Michał Kolmasiak
Projekt okładki: Damian Leszczyński
Fotografie archiwalne ze zbiorów: Marka Kapelli, Andrzeja J. Zakrzewskiego, Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz archiwum autora.
Fotografie współczesne: Tomasz Michał Kolmasiak
Wydawnictwo: ACAD Józefów
Sponsor publikacji: Urząd Gminy Żytno

Nakład: 350 egzemplarzy, Łazów 2013r.
 

Cena: 20 zł

Publikacja niedostępna

Niepokonany-1

NIEPOKONANY

Autor: Zdzisław Dudek

Powieść opowiada o autentycznych losach bohatera – Józefa Kowalskiego, który jak wielu Ślązaków, rzucił służbę u Niemców i walczył o wolną Polskę. Publikacja zawiera bogactwo szczegółów życia na Śląsku, w armii niemieckiej oraz armii krajowej. Ponadto przesiąknięta jest patriotyzmem, miłością i poświęceniem. Przywraca obraz pozytywnych wzorców, ciągle niezbędnych przy kształtowaniu postaw oraz utrwalaniu zasad poszanowania ludzkiej godności, własnej tożsamości i patriotyzmu.

Redakcja: Lidia Gruse
Redakcja techniczna: Adrianna Sikora
Projekt okładki: Olgierd Graca

Ilustracje: Daria Kettner
Korekta: Julia Golasik
Skład i łamanie tekstu: Aneta Łagodzińska
Wydawca: Wydawnictwo Gall, Radomsko 2012

Cena: 30 zł

Publikacja niedostępna

cmentarzysko

CMENTARZYSKO KULTURY POMORSKIEJ W DOBRYSZYCACH

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2000 na cmentarzysku kultury pomorskiej w Dobryszycach.

Teksty: Bożena Błaszczyk, Jacek Ziętek
Tłumaczenie na język angielski: Magdalena Cichosz
47 stron, bibliografia, tablice zabytków archeologicznych
Wydano nakładem Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Łodzi Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2001

Cena: 7 zł

 

olc1_thumb

STULECIE HARCERSTWA POLSKIEGO W ZBIORACH KOLEKCJONERSKICH

Autor: Krakowski Klub Kolekcjonerów
Publikacja zawiera informacje dotyczące historii Powstania Warszawskiego, Drugiej Konspiracji, oraz udziału w tworzeniu struktur Solidarności. Najwięcej miejsca zajmują fotografie ukazujące odznaki.

Teksty: Słowo Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Płoną zielone iskry, Galicyjskie początki, Od I  Wojny po Wyzwolenie, Krzyż Harcerski – wielki symbol służby, Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Wielka próba, Przerwana Służba, Trudne Odrodzenie harcerstwa.
Wstęp: dr Grzegorz Skrukwa phm.
Zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński, Marek Bieżanowski, Tomasz Sikorski
Projekt katalogu: Michał Niwiński
Redakcja: Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński
Katalog wydano pod patronatem: Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta miasta Krakowa, Józefa Pilcha – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
136 stron, liczne ilustracje
Wydawca: Krakowski Klub Kolekcjonerów, Kraków 2010

Cena: 40 zł

Publikacja niedostępna

S28C-6e19101614541_0001 a

PRZEŁOM

Autor: Zdzisław Dudek

Akcja powieści rozgrywa się pomiędzy grudniem 1981, a czerwcem 1989 r. Dwie daty – kamienie milowe historii Polski. Trudny czas odsiewa ziarno od plew. Główni bohaterowie, żyjąc w jednym kraju, należą do dwóch odmiennych światów. Ich losy w dziwny sposób stykają się i przeplatają tak, jak rzeczywistość, która ich otacza, nieustannie zmienia się i pulsuje w odwiecznej walce dobra ze złem. „Przełom” to opowieść o wewnętrznej wolności i nadziei, której nie da się zabić. O bohaterstwie i podłości, o prawdzie i zakłamaniu, o miłości i nienawiści.

Projekt okładki, skład i przygotowanie do druku: Artur Waszkielewicz
Wydawca: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Wydanie pierwsze, Wrocław 2017

Cena: 35 zł

 

S28C-6e19101614540_0001 b

PAJĘCZYNA

Autor: Zdzisław Dudek

Projekt okładki: Izabela Surdykowska – Jurek, Magdalena Muszyńska
Skład: Wojciech Ławski
Korekta: Klaudia Dróżdż, Karol Rutski, Bożena Dembińska

Wydawca: Wydawnictwo Poligraf
 
Cena: 25 zł
 
 
S28C-6e19101614530_0001 a

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Muzeum Regionalne przygotowało specjalną publikację. Tematyce wojennej został poświęcony pierwszy numer „Biuletynu”. Znajduje się w nim opracowanie poświęcone początkom wojny w Radomsku i okolicy, wspomnienia z czasów okupacji Zdzisława Machury, relacja ocalałego z Holocaustu Michała Steinlaufa oraz obszerny dodatek z dokumentami i fotografiami z tego okresu.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Krzysztof Zygma (dyrektor Muzeum)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak
Projekt okładki: Jakub Lesiński
Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
Recenzent: dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne „Soldruk”
Wydanie I, Radomsko 2019
Nakład: 300 egzemplarzy
ISSN 2657 – 9189

Cena: 30 zł

 

LIKWIDATORZY ZDRAJCÓW Z WYROKÓW POLSKI PODZIEMNEJ

Autor: Cezary Lis

Organizacje podziemne na terenie okupowanej Polski obok pionów walki bieżącej posiadały specjalne zespoły osobowe, których zadaniem była likwidacja zdrajców wnikających w szeregi podziemia.

Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Projekt okładki: Wanda Janiszewski

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
 
Cena: 27 zł
 

KSIĘGA PROTOKOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CECHU STOLARZY I RZEMIÓSŁ DRZEWNYCH W RADOMSKU 1937 - 1948

Księga protokołów jest najstarszym dokumentem dotyczącym stolarstwa w archiwum Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Stanowi ona zbiór 38 protokołów z posiedzeń Zarządu Cechu, Walnych Zgromadzeń Członków Cechu oraz jeden z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Część protokołów jest opatrzona podpisami sekretarza i członków Zarządu Cechu oraz okrągłą pieczęcią cechową. Całość dokumentacji zamyka się w datach 19.XII. 1937 – 12.III. 1948 roku.

Opracowanie: Agnieszka Podolska
Współpraca: Tomasz Andrzej Nowak. Andrzej Dębski
Wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne „Soldruk”
Projekt okładki: Dariusz Solarz

Wydanie I
 

Cena: 11 zł

 

WYDAWNICTWA

NEKROLOGI PIOTRKOWSKIEGO "TYGODNIA" 1873 - 1906

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Adres wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97 – 500 Radomsko,

Recenzent: dr hab. Andrzej Szymański, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne „Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 200 egzemplarzy

Cena: 25 zł

Skip to content