WYDAWNICTWA

Wydawnictwa można zakupić osobiście w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sakowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1, telefonicznie  pod nr telefonu 44/6835651 lub elektronicznie pisząc na adres administracja@muzum.radomsko.pl

Sankow2

PRACE HISTORYCZNE TOM I. RADOMSKO 2016

Autor: Stanisław Sankowski

Do druku przygotował: dr Tomasz Nowak
Druk i oprawa: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
Wydanie I

Cena: 30 zł

Publikacja niedostępna

wlodarczyk_okladka

NA PRZEŁOMIE EPOK. RADOMSKO POD PANOWANIEM PRUSKIM (1793-1806)

Autor: Zdzisław Włodarczyk

Zdzisław Włodarczyk jest prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, specjalistą w dziedzinie historii zaboru pruskiego. Jego książka opisuje tło historyczne i okoliczności drugiego zaboru. W dalszej części pracy ujęte są poszczególne zagadnienia z dziejów Radomska w tych kilkunastu latach. Książką oparta jest na solidnej podstawie źródłowej z archiwów polskich i zagranicznych.

Cena: 35 zł

 

oczkowski_okladka. jpg

DZIENNIKI (1914-1915). RADOMSKO 2014

Autor: Stanisław Oczkowski

Stanisław Oczkowski, znany radomszczański lekarz, będąc nastolatkiem pisał dziennik. Gdy miał 15 lat rozpoczęła się I wojna światowa, do jego rodzinnego miasta wkroczyli najpierw Niemcy, potem Austriacy. W najbliższej okolicy Radomska trwały walki, samo miasto było bombardowane, autor pamiętnika trafił na krótko do aresztu. Z ciekawości wybrał się oglądać pole bitwy, okopy usłane ciałami poległych Rosjan i Austriaków. Pamiętnik rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy wiosną 1915 r.

Cena: 15 zł

 

1

NOTATKI Z POCZĄTKU WOJNY (1914). RADOMSKO

Autor: Aniela z Jałowieckich Belinowa

Autorka spokrewniona z Witkacym, była właścicielką Strzelec Wielkich. Przez długie lata prowadziła dziennik. Prezentowany fragment opisuje początek wojny widziany z perspektywy szlacheckiego dworku. Rozpoczyna się latem 1914 r. i kończy w grudniu, w czasie największych walk w tym rejonie.

Cena: 15 zł

 

ZHP okladka

Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ (1915-2015). RADOMSKO 2015

Pod redakcją: Tomasza Andrzeja Nowaka
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Nakład: 300 egzemplarzy

Cena: 12 zł

 

 

st_sojczynski

GEN. BRYG. STANISŁAW SOJCZYŃSKI „WARSZYC” I JEGO ŻOŁNIERZE Z AK I KWP

Autor: Zbigniew Zieliński
Tematem publikacji jest postać Stanisława Sojczyńskiego oficera Wojska Polskiego. W wojnie obronnej w 1939 r. był dowódcą kampanii w 27. Pułku WP. W czasie okupacji hitlerowskiej (1940 – 1945) dowódca Kedywu w powiecie Radomsko, a następnie dowódca I Batalionu 27. Pułku AK. W 1945 r twórca drugiej konspiracji zbrojnej pn.: „Konspiracyjne Wojsko Polskie” przeciwko sowieckiemu.

Publikacja niedostępna

 

Ksiegi_metrykalne_1

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII ŚW. LAMBERTA W RADOMSKU

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739 – 1779
Publikacja zawiera analizę ponad 5,5 tys. wpisów metrykalnych, które pozwoliły na zarysowanie obrazu społeczności parafialnej. Dr Nowak zajął się m. in. strukturą społeczną, dziećmi nieślubnymi i podrzutkami, terminami chrztów z podziałem na poszczególne miesiące, nadawanymi imionami. Interesowała go również obsada personalna duchowieństwa oraz pojawiających się na kartach księgi urzędników miejskich. Zasadniczą częścią książki jest zestawienie tabelaryczne wpisów.

Cena: 20 zł

 

Lazow

ŁAZÓW – PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW WSI

Autor: Tomasz Michał Kolmasiak

Publikacja zawiera informację dotyczące niewielkiej miejscowości leżącej na terenie gminy Żytno (powiat radomszczański). Autor Łazowem zainteresował się zupełnie przypadkowo, kilka lat temu, kiedy pokazano mu przedwojenne dokumenty tutejszej straży pożarnej. Zostały one odnalezione w trakcie rozbiórki starego domu i zabezpieczone przez jednego z mieszkańców. To dzięki tym unikalnym i dotąd nie publikowanym nigdzie dokumentom (po dziś dzień znajdują się one w prywatnych rękach), powstał jeden z dwóch rozdziałów książki pt.: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dodatkowo uzupełniony dzięki kwerendzie prowadzonej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Osobny rozdział to zarys historii wsi Łazów od czasów średniowiecznych po współczesność. Sporo miejsca zajmuje opis wojennych działań w tych okolicach – lasy tutejsze były areną walk partyzanckich, a sama miejscowość padła ofiarą hitlerowców.

Tekst: Tomasz Michał Kolmasiak
Projekt okładki: Damian Leszczyński
Fotografie archiwalne ze zbiorów: Marka Kapelli, Andrzeja J. Zakrzewskiego, Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz archiwum autora.
Fotografie współczesne: Tomasz Michał Kolmasiak
Wydawnictwo: ACAD Józefów
Sponsor publikacji: Urząd Gminy Żytno

Nakład: 350 egzemplarzy, Łazów 2013r.
 

Cena: 20 zł

Publikacja niedostępna

Niepokonany-1

NIEPOKONANY

Autor: Zdzisław Dudek

Powieść opowiada o autentycznych losach bohatera – Józefa Kowalskiego, który jak wielu Ślązaków, rzucił służbę u Niemców i walczył o wolną Polskę. Publikacja zawiera bogactwo szczegółów życia na Śląsku, w armii niemieckiej oraz armii krajowej. Ponadto przesiąknięta jest patriotyzmem, miłością i poświęceniem. Przywraca obraz pozytywnych wzorców, ciągle niezbędnych przy kształtowaniu postaw oraz utrwalaniu zasad poszanowania ludzkiej godności, własnej tożsamości i patriotyzmu.

Redakcja: Lidia Gruse
Redakcja techniczna: Adrianna Sikora
Projekt okładki: Olgierd Graca

Ilustracje: Daria Kettner
Korekta: Julia Golasik
Skład i łamanie tekstu: Aneta Łagodzińska
Wydawca: Wydawnictwo Gall, Radomsko 2012

Cena: 30 zł

Publikacja niedostępna

cmentarzysko

CMENTARZYSKO KULTURY POMORSKIEJ W DOBRYSZYCACH

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2000 na cmentarzysku kultury pomorskiej w Dobryszycach.

Teksty: Bożena Błaszczyk, Jacek Ziętek
Tłumaczenie na język angielski: Magdalena Cichosz
47 stron, bibliografia, tablice zabytków archeologicznych
Wydano nakładem Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Łodzi Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2001

Cena: 7 zł

 

olc1_thumb

STULECIE HARCERSTWA POLSKIEGO W ZBIORACH KOLEKCJONERSKICH

Autor: Krakowski Klub Kolekcjonerów
Publikacja zawiera informacje dotyczące historii Powstania Warszawskiego, Drugiej Konspiracji, oraz udziału w tworzeniu struktur Solidarności. Najwięcej miejsca zajmują fotografie ukazujące odznaki.

Teksty: Słowo Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Płoną zielone iskry, Galicyjskie początki, Od I  Wojny po Wyzwolenie, Krzyż Harcerski – wielki symbol służby, Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Wielka próba, Przerwana Służba, Trudne Odrodzenie harcerstwa.
Wstęp: dr Grzegorz Skrukwa phm.
Zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński, Marek Bieżanowski, Tomasz Sikorski
Projekt katalogu: Michał Niwiński
Redakcja: Jacek Nawrocki, Piotr Niwiński
Katalog wydano pod patronatem: Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta miasta Krakowa, Józefa Pilcha – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
136 stron, liczne ilustracje
Wydawca: Krakowski Klub Kolekcjonerów, Kraków 2010

Cena: 40 zł

Publikacja niedostępna

S28C-6e19101614541_0001 a

PRZEŁOM

Autor: Zdzisław Dudek

Akcja powieści rozgrywa się pomiędzy grudniem 1981, a czerwcem 1989 r. Dwie daty – kamienie milowe historii Polski. Trudny czas odsiewa ziarno od plew. Główni bohaterowie, żyjąc w jednym kraju, należą do dwóch odmiennych światów. Ich losy w dziwny sposób stykają się i przeplatają tak, jak rzeczywistość, która ich otacza, nieustannie zmienia się i pulsuje w odwiecznej walce dobra ze złem. “Przełom” to opowieść o wewnętrznej wolności i nadziei, której nie da się zabić. O bohaterstwie i podłości, o prawdzie i zakłamaniu, o miłości i nienawiści.

Projekt okładki, skład i przygotowanie do druku: Artur Waszkielewicz
Wydawca: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Wydanie pierwsze, Wrocław 2017

Cena: 35 zł

Publikacja niedostępna

 

S28C-6e19101614540_0001 b

PAJĘCZYNA

Autor: Zdzisław Dudek

Projekt okładki: Izabela Surdykowska – Jurek, Magdalena Muszyńska
Skład: Wojciech Ławski
Korekta: Klaudia Dróżdż, Karol Rutski, Bożena Dembińska

Wydawca: Wydawnictwo Poligraf
 
Cena: 25 zł
Publikacja niedostępna
 
 
S28C-6e19101614530_0001 a

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 1

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Muzeum Regionalne przygotowało specjalną publikację. Tematyce wojennej został poświęcony pierwszy numer “Biuletynu”. Znajduje się w nim opracowanie poświęcone początkom wojny w Radomsku i okolicy, wspomnienia z czasów okupacji Zdzisława Machury, relacja ocalałego z Holocaustu Michała Steinlaufa oraz obszerny dodatek z dokumentami i fotografiami z tego okresu.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Krzysztof Zygma (dyrektor Muzeum)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak
Projekt okładki: Jakub Lesiński
Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
Recenzent: dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie
Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
Wydanie I, Radomsko 2019
Nakład: 300 egzemplarzy
ISSN 2657 – 9189

Cena: 30 zł

 

S28C-6e19101614531_0001 c

LIKWIDATORZY ZDRAJCÓW Z WYROKÓW POLSKI PODZIEMNEJ

Autor: Cezary Lis

Organizacje podziemne na terenie okupowanej Polski obok pionów walki bieżącej posiadały specjalne zespoły osobowe, których zadaniem była likwidacja zdrajców wnikających w szeregi podziemia.

Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Projekt okładki: Wanda Janiszewski

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
 
Cena: 48 zł
 
 
 
 
S28C-6e19101614520_0001 b

KSIĘGA PROTOKOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CECHU STOLARZY I RZEMIÓSŁ DRZEWNYCH W RADOMSKU 1937 - 1948

Księga protokołów jest najstarszym dokumentem dotyczącym stolarstwa w archiwum Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Stanowi ona zbiór 38 protokołów z posiedzeń Zarządu Cechu, Walnych Zgromadzeń Członków Cechu oraz jeden z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Część protokołów jest opatrzona podpisami sekretarza i członków Zarządu Cechu oraz okrągłą pieczęcią cechową. Całość dokumentacji zamyka się w datach 19.XII. 1937 – 12.III. 1948 roku.

Opracowanie: Agnieszka Podolska
Współpraca: Tomasz Andrzej Nowak. Andrzej Dębski
Wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
Projekt okładki: Dariusz Solarz

Wydanie I
 

Cena: 30 zł

 

nekrologi okładka

NEKROLOGI PIOTRKOWSKIEGO "TYGODNIA" 1873 - 1906

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Adres wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97 – 500 Radomsko,

Recenzent: dr hab. Andrzej Szymański, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 200 egzemplarzy

Cena: 28 zł

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE W RADOMSKU W LATACH 1881 - 1939

Autor: Grzegorz Mieczyński

Publikacja zawiera zwięzłe informacje na temat większości znanych organizacji społecznych legalnie działających w Radomsku w latach 1881 – 1939. Ramy czasowe nie są przypadkowe, ich początek wyznacza data powstania pierwszego stowarzyszenia, jakim było Towarzystwo Straży Ogniowej, a koniec wybuch II wojny światowej.

Wydawca: Drukarnia Kamińskich

Recenzja: prof. Ryszard Szwed

Projekt okładki: Grzegorz Mieczyński

Redaktor prowadzący: Janusz Kamiński

Korekta: Katarzyna Mieczyńska, Józef Medwid

Wydanie I

Radomsko 2008

Cena: 32 zł.

 

 

ZAGRODA TATARSKA

Tekst i opracowanie: Barbara Sitek

Folder zawiera szczegółowy opis budownictwa tatarskiego w Stobiecku Miejskim. Dziedzictwo kulturowe wsi to dorobek materialny i duchowy przeszłych pokoleń. Jest świadectwem tego, jak żyły, jak budowały świątynie, domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi, uprawiały ziemię. Zwyczaje, obrzędy, wszelkie przejawy twórczości, jak i wytwory rzemiosła oraz przedmioty codziennego użytku, sposoby gospodarowania i nabyte umiejętności, są elementami dziedzictwa.

Fotografie: Archiwum Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Druk: Grafix

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Radomsko 2014

Cena: 5 zł

 

RADOMSKO "ZNANE I NIEZNANE" - ALBUM FOTOGRAFICZNY

Album pokazuje miejsca uchwycone oczami profesjonalistów z Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, ale też oczami zwykłych radomszczan. Publikacja prezentuje “ładne” miasto, do którego warto przyjechać.

Zdjęcia: Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku: Marek Ambrozik, Henryk Augustyniak, Iwona Belica, Czesław Bujacz, Alicja Dzwonek – Bujacz, Mirosław Kercz, Paweł Lipiński, Czesław Polcyn, Jacek Porzeżyński, Joanna Sidorowicz, Włodzimierz Tyczyński, oraz Dronem24.pl. Press Glass S.A., Whirlpool,  Jysk, Urząd Miasta w Radomsku.

Przygotowanie i opracowanie materiałów: Wydział Informacji i Promocji UM w Radomsku

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Sławomira Mosińska

Koordynator wydania: Katarzyna Wolska

Wydanie I

Cena: 26 zł

Publikacja niedostępna

 

ŚWIAT,KTÓRY ODSZEDŁ

Autor: Cezary Jan Lis

Publikacja ukazała się na 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018.

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Współpraca: Wanda Janiszewski (Bochun)

Ilustracje: Elżbieta Duda

Cena: 43 zł

 

S28C-6e20091509370_0001 5

PAMIĘTNIK (1914 - 1916)

Autor: Jerzy Majewski

Do druku przygotował: Tomasz Andrzej Nowak

Nazwa i adres wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

Korekta: Agnieszka Podolska

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 200 egzemplarzy

Radomsko 2015

Cena: 20 zł

Publikacja niedostępna

 

 

S28C-6e20091509361_0001 6

SONETY RADOMSZCZAŃSKIE

Autor: Lechosław Stępień

Redakcja i opracowanie graficzne: Dominik Stępień

Fotografie ze zbiorów własnych

Łódź 2016

Cena: 10 zł

 

INFORMATOR MUZEUM REGIONALNE

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Informator zawiera informacje dotyczące wszystkich ekspozycji stałych oraz czasowych.

Druk: Grafix

Cena: 10 zł

 

HENRYK SIEMIRADZKI (1843 - 1902) SŁAWA I ZAPOMNIENIE

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Folder zawiera informacje dotyczące samego autora – Henryka Siemiradzkiego. Ponadto znajdują się w nim fotografie obrazów z opisami.

Kurator wystawy: Małgorzata Borek

Opracowanie graficzne i koncepcja wystawy: Jakub Lesiński

Druk: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.

Radomsko 2012

Cena: 8 zł

 

BYŁ TAKI PAN - LEON WYCZÓŁKOWSKI. MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Folder zawiera informacje dotyczące samego autora – Leona Wyczółkowskiego. Począwszy od jego inspiracji, technik, motywów, nurtów, w których tworzył, a skończywszy na licznych podróżach zarówno tych w kraju jak i za granicą. Każda z nich została zwieńczona jego dziełem. Ponadto w folderze znajdują się fotografie obrazów z opisami.

Kurator wystawy: Ewa Sekuła – Tauer

Koordynator/opracowanie graficzne: Jakub Lesiński

Druk: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Radomsko 2019/2020

Cena: 8 zł

 

S28C-6e20091609420_0001 4

DROGI DO WOLNOŚCI. ANTOLOGIA TWÓRCÓW CHICAGOWSKICH

Redakcja: Maciej Andrzej Zarębski

Publikacja stanowi antologię literacką autorów – członków Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago. Znajdują się w niej utwory literackie poetów Zrzeszenia.

Słowo od redakcji: Maciej Andrzej Zarębski

Słowo prezesa ZLP “JP II” w Chicago: Alina Szymczyk

Korekta: Ludomira Zarębska

Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego

Wydanie I

Zagnańsk – Chicago

Cena: 32 zł

 

S28C-6e20091609431_0001 5

OKNO Z WIDOKIEM NA DUSZĘ

Autor: Elżbieta Stępień

Tomik zawiera wiersze i opowiadania Radomszczanki -Elżbiety Stępień. Tematyka utworów jest różnorodna, dotyka każdej sfery życiowej.

Wydawca: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Projekt i druk: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Zdjęcia/okładka: Dariusz Solarz

Nakład: 500 egzemplarzy

Radomsko 2011

Cena: 17 zł

 

S28C-6e20091709590_0001 3

GMINA MALUSZYN W 1935 ROKU

Redakcja: Łukasz S. Kopera

Wstępem i przypisami opatrzył: Andrzej J. Zakrzewski

Fotografie współczesne: Tomasz Kolmasiak

Projekt okładki: Piotr Góral

Współwydawca: Pressprint

Wydanie I

Nakład: 300 egzemplarzy

Włoszczowa 2014

Cena: 32 zł

Publikacja niedostępna

 

S28C-6e20091709570_0001 1

DALEKIE ŚWIATŁA RADOMSKA

Autor: Mieczysław Arkadiusz Łyp

Publikacja prezentuje twórczość literacką Radomszczanina – Mieczysława Łypa – krytyka literackiego, poety, edytora i fotografa.

Redakcja: Anna Niewolak

Druk i oprawa: RS Druk Drukarnia Wydawnictwo Rzeszów

Wydanie I

Rzeszów 2013

Cena: 25 zł

Publikacja niedostępna

 

S28C-6e20091709580_0001 2

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM

Wydawca: Stowarzyszenie Literackie “Ponad”

Tomik zawiera wiersze poświęcone wolności oraz niepodległości naszego kraju. Został wydany na zakończenie obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Redakcja: Edmunda Bodanka, Aneta Stępień – Kamieniak, Michał Ciesielski

Okładka: rysunek: Tomasz Kuźnicki, fotografia – Karol Walaszczyk

Radomsko 2013

Cena: 12 zł

 

S28C-6e20101311320_0001 1 a

SZTAMBUCH WSPÓŁCZESNY. WIERSZE 2019 - 2020

Opracowanie i redakcja: Mieczysław Łyp

Tłumaczenia: Łukasz Łyp

Wprowadzenie: Mirosław Grudzień

Grafika: Wiktor Wyderka, Anna Brzezicka

Wydanie I

Rzeszów 2020

Cena: 38 zł

   

S28C-6e20102011120_0001 1

KAPITAN PAWEŁ - CZESŁAW KUBIK - 1910 - 1952. PRZEMILCZANY I ZAPOMNIANY DOWÓDCA PARTYZANCKI

Autor: Cezary Jan Lis

Publikacja poświęcona została dowódcy oddziału partyzanckiego w powiecie radomszczańskim. Opisuje fascynujące losy tego człowieka. Ponadto książka dotyczy mało znanych wydarzeń z okresu II wojny światowej na terenie regionu częstochowsko – radomszczańskiego. Przypomina losy partyzantów, dowódców, polityków, epizody i metody walki stosowane w czasie wojny oraz po wojnie.

Projekt okładki: Wanda Janiszewska

Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Cena: 34 zł

Publikacja niedostępna

 

S28C-6e20102011130_0001 2

WOKÓŁ ZBRODNI W PRZYROWIE W OSTATNICH DNIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Autor: Cezary Jan Lis

Projekt okładki: Wanda Janiszewska

Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Cena: 25 zł

 

okładka

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 2

Publikacja przygotowana z okazji 50 – lecia istnienia naszej placówki. W swej treści zawiera ciekawe artykuły, między innymi opowieść o historii powstania muzeum.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I, Radomsko 2020

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Cena: 35 zł

 

Nie tylko frasobliwy_tło

NIE TYLKO FRASOBLIWY... WIZERUNKI CHRYSTUSA WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wydawca: Łódzki Dom Kultury

Katalog zawierający tekst oraz zdjęcia dotyczące ekspozycji.

Redakcja oraz tekst: Danuta Wachowska

Zdjęcia: Andrzej Białkowski

Skład i opracowanie graficzne: Justyna Purczyńska – Zieleniewska

Korekta: Elżbieta Januszko

ISBN 978-83-61680-43-7

Cena: 25 zł

Katalog niedostępny

 

DSC01079 3

ŚNIŁA MI SIĘ WOLNA POLSKA. PAMIĘTNIKI WOJENNE POR. SKURY- SKOCZYŃSKIEGO "ROBOTNIKA"

Autor: Grzegorz Drzewowski 

Ta publikacja to efekt fascynacji autora historią, szczególnie historią Armii Krajowej.

Wydanie II

Trzebce 2017

Cena: 55 zł

Publikacja niedostępna.

 

 

DSC01078 1

OKRUCHY. MOJE SPOTKANIA Z ARMIĄ KRAJOWĄ.

Autor: Grzegorz Drzewowski 

Publikacja stanowi zbiór materiałów – artykułów na temat historii żołnierzy Armii Krajowej na ziemi radomszczańskiej.

Korekta: Beata Merta
 
Projekt okładki: Grzegorz Drzewowski
 
Druk: ZYX Media Warszawa
 
Trzebce 2021
 

Cena: 55 zł


 

 

STAL_CZARNI

POMIĘDZY STALĄ A CZARNYMI RADOMSKO. HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ W RADOMSKU 1945 - 1979.

Autor: Kamil Rutkowski

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Publikacja opisuje dzieje radomszczańskich klubów: sezon po sezonie, tekst wzbogaciły statystyki, a także tabele, wyniki, składy oraz archiwalne fotografie. W książce znajdują się również osobne rozdziały poświęcone infrastrukturze sportowej, kulturze kibicowania czy też fuzji Czarnych i Stali Radomsko, której efektem było utworzenie RKS – u Radomsko.    

Korekta: Katarzyna Okręglicka
 
Projekt okładki i strony tytułowej: Jakub Lesiński
 
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
 
Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
Radomsko 2021
 

Cena: 40 zł

Publikacja niedostępna

 

 

DSC03406 1

KRZYWE LUSTRO. DZIENNIK POLSKO - ŻYDOWSKIEGO POJEDNANIA.

Autor: Louise Steinman

Publikacja opowiada o podróży do miejsc dla autorki legendarnych, do Radomska, skąd wywodzi się jej rodzina, ale też na Ukrainę. Autorka poświęca dużo uwagi relacjom pomiędzy obecnymi mieszkańcami tych miast i miasteczek, które opisuje. Żydzi i Polacy zaczynają się wzajemnie lepiej widzieć i rozumieć. Polska, która kojarzyła się jej dotychczas z cierpieniem i katastrofą, staje się jej bliższa, a porozumienie polsko – żydowskie możliwe.      

Z angielskiego przełożyła: Dorota Gołębiewska
 
Redakcja: Hanna  Antos
 
Opracowanie graficzne i skład: Żaneta Strawiak – Pulkowska
 
Ikonografia: Ewa Kwiecińska
 
Druk: READ ME, Łódź
 
Ośrodek KARTA
 
Wydanie I
 
 Warszawa 2021
 

Cena: 35 zł

 

 

kinema 1.b

Z KINEMĄ W TLE. HISTORIA KINOTEATRU I JEGO WKŁAD W ŻYCIE KULTURALNE RADOMSKA.

Autor: Tomasz Andrzej Nowak

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Publikacja opisuje historię  “Kinemy”, która tworzyła życie kulturalne miasta Radomska.  Książka została poświęcona jednemu z najważniejszych symboli Radomska.

Korekta: Katarzyna Okręglicka
 
Projekt okładki i strony tytułowej: Jakub Lesiński, na okładce wykorzystano fotografię Stanisława Mucharskiego
 
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”
 
Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
Radomsko 2021
 

Cena: 40 zł

 

 

biuletyn 1 a

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU Nr 3

Publikacja prezentuje historię lokalną oraz zasób muzealny radomszczańskiego muzeum.  W książce znajduje się artykuł poświęcony 40.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, artykuł poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi, a także ciekawe artykuły wzbogacające wiedzę o naszym mieście. 

Wydawca: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeologia), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Andrzej Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki : Jakub Lesiński, na okładce wykorzystano fotografię Marka Błachowicza ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku (ul. 16 Stycznia – obecnie ul. Brzeźnicka – l.80. XX w.)

Korekta: Katarzyna Okręglicka, Agnieszka Podolska
 
Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

 Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
ISSN 2657 – 9189
 
Radomsko 2021
 

Cena: 40 zł

 

 

S28C-6e21122913520_0001

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM I

Redaktor: Wojciech Zawadzki   

Publikacja jest swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem słownika jest utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza.

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Ligia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Druk i oprawa: Drukarnia “Argonex”

 Wydanie I
 
Nakład: 300 egzemplarzy
 
 Przedbórz 2021
 

Cena: 45 zł

 

S28C-6e21122913540_0001

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM II

Redaktor: Wojciech Zawadzki   

Publikacja jest swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem słownika jest utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza.

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Ligia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Wydanie I

Nakład: 250 egzemplarzy
 
 Przedbórz 2021
 

Cena: 55 zł

 

S28C-6e21122913550_0001

BORZYKOWA ZNANA I NIEZNANA

Redaktor: Ks. dr Jacek Kapuściński , dr Łukasz S. Kopera  

Publikacja dokumentuje ponad ośmiowiekową historię Borzykowej. O wielkim znaczeniu Borzykowej w dawnych wiekach świadczy nie tylko pamiętny zjazd biskupów i książąt polskich, ale także instytucje i stowarzyszenia istniejące tutaj i oddziaływujące na lokalną społeczność.

Wydawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Borzykowej

Recenzja naukowa: Ks. dr hab. Sławomir Zabraniak

Konsultacja archeologiczno – historyczna: Tomasz Olszacki

Korekta: Elżbieta Makuch

Skład i recenzja techniczna: Dr Łukasz S. Kopera

Projekt okładki: Piotr Góral

Druk: Pressprint Piotr Góral

 Włoszczowa 2021

 Cena: 65 zł
Publikacja niedostępna

 

30 zl

WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ

Autor: Elżbieta Stępień

Książka jest pełna magii i optymizmu. Bohaterowie mają fantastyczne przygody, które bardzo możliwe, że mogą się przytrafić w prawdziwym życiu, bo przecież wszystko się może zdarzyć.

Wydawca: Literackie Białe Pióro

Redakcja i korekta: Maja Szkolniak

Projekt okładki: Joanna Mosińska

Druk i oprawa: Totem

 Warszawa 2019

 Cena: 30 zł
Publikacja niedostępna
 

 

30 zł

OPOWIEŚCI MAŁEJ GWIAZDECZKI

Autor: Elżbieta Stępień

Książka jest pełnią przygód historią mieszkańców Gwiezdnej Krainy i innych tajemniczych miejsc. Wraz z bohaterami dzielimy radości i troski. Ciepło treści tej książki bez wątpienia poruszy serce każdego czytelnika. Tego małego i tego większego.  

Wydawca: Literackie Białe Pióro

Ilustracje: Aleksandra Falkowska

Projekt okładki: Aleksandra Falkowska

Druk i oprawa: Totem

 Warszawa 2020

 Cena: 30 zł
Publikacja niedostępna
 

 

40 zł

SMOK CZY SMOG?

Autor: Elżbieta Stępień, Marcin Stępień

Książka pomoże rodzicom i nauczycielom w zakresie edukacji ekologicznej najmłodszego pokolenia. Dzięki niej dzieci dowiedzą się, co szkodzi naszej planecie, a co ma na nią dobry wpływ.

Wydawca: Literackie Białe Pióro  

Ilustracje i opracowanie graficzne: Agnieszka Kazała

Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii

 Warszawa 2022

 Cena: 40 zł
 

 

33 zł

CZEGO NIE WIESZ O ANIOŁACH. ŚLADAMI PRZEZNACZENIA.

Autor: Elżbieta Stępień

Wzruszająca opowieść o perypetiach dwóch kobiet. Bohaterki, którym los nie oszczędził rozczarowań w miłości, otoczone są dyskretną opieką Anioła do zadań specjalnych. Ten wysłannik Niebios ma szczególne poczucie humoru, wyspecjalizował się również w podkładaniu nóg w kluczowych dla bohaterek momentach życia. W opowieść o życiu kobiet wplecione są wątki dotyczące traktowania osób starszych oraz nawiązujące do powojennego życia Polaków.

Wydawca: Literackie Białe Pióro  

Korekta: Anna Skibińska Kaczmarczyk

Redakcja: Agnieszka Kazała

Projekt okładki: Izabela Surdykowska – Jurek

Druk i oprawa: Totem

 Warszawa 2020

 Cena: 33 zł
 

 

40 zł

CZEGO NIE WIESZ O ANIOŁACH. PO PROSTU BĄDŹ.

Autor: Elżbieta Stępień

To druga powieść z cyklu Czego nie wiesz o Aniołach. Na czytelników czeka nowa bohaterka, skrywane tajemnice, niepewność, miłość, list w butelce z tajemniczym adresem mailowym i oczywiście dawka niezwykłości w osobie niezawodnego Anioła, tym razem nawet nie jednego…

Wydawca: Literackie Białe Pióro  

Korekta: Agnieszka Niezgoda

Redakcja: Agnieszka Kazała

Projekt okładki: Izabela Surdykowska – Jurek

Druk i oprawa: Totem

 Warszawa 2021

 Cena: 40 zł
 

 

32 zł

TA KOBIETA. SĄ UŚMIECHY, KTÓRE SKRYWAJĄ DRAMATY...

Autor: Elżbieta Stępień

Publikacja opowiada o wstrząsającej historii Amelii, to także wnikliwe studium kobiety gnębionej i manipulowanej. Emocjonalna, wzruszająca i niezwykle prawdziwa opowieść o tym, że wszystko zależy od nas samych, naszej siły i wytrwałości.

Wydawca: Literackie Białe Pióro  

Redakcja i korekta: Aleksandra Sitkiewicz, Maja Szkolniak

Projekt okładki: Izabela Surdykowska – Jurek

Druk i oprawa: Totem

 Warszawa 2018

 Cena: 32 zł
 

 

20 zł

MATKA BOSKA GIDELSKA

Autor: O. Konstanty Maria Żukiewicz

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Klasztor OO. Dominikanów w Gidlach, Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Przygotowanie tekstu do druku: Małgorzata I Tomasz Nowakowie

Korekta: Agnieszka Podolska

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

 Radomsko – Gidle 2011

 Cena: 20 zł
Publikacja niedostępna
 

 

43 zł

W POSZUMIE SOSNOWYCH LASÓW

Autor: Tomasz Kolmasiak

Publikacja przypomina wojenne realia poprzez wybrane wydarzenia do jakich doszło na tych ziemiach.

Radomsko 2017
 Cena: 45 zł

 

 

35 zł

WŁODKOWIC

Autor: Marian Grotowski

Publikacja opowiada o trudnych czasach średniowiecznych wojen z Krzyżakami. Gdyby nie ten skromny kapłan, zwycięstwo grunwaldzkie szybko zamieniłoby się w porażkę.

Wydawca: Warszawska Firma Wydawnicza

Redakcja i korekta: Zespół redakcyjny WFW

Skład i łamanie: Piotr Górski

Projekt graficzny okładki: Jakub Ferenc

Warszawa 2022
 Cena: 35 zł
 

 

35 zl

GODZINA, W KTÓREJ SIĘ KRZYWDY DOPEŁNIŁA MIARA. WYDARZENIA LAT 1860 - 1864 W RADOMSZCZAŃSKIEM

Autor: Grzegorz Mieczyński

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Radomsko2021
 Cena: 35 zł
Publikacja niedostępna
 

 

ksiazka 1 a

PRZEDBORSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM III

Redaktor: Wojciech Zawadzki

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

Korekta: Lidia Podgórska

Projekt: Ewa Stadnicka

Wydanie I

Bydgoszcz 2022
 Cena: 70zł
 

 

S28C-6e23020812040_0001 2

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU, Nr 4

Publikacja zawiera bardzo ciekawe artykuły naukowe poświęcone: archeologicznym badaniom wykopaliskowym, środowisku artystycznemu w Radomsku w okresie międzywojennym, Stobiecku Miejskiemu jego historii i legendzie, a także zbrodni dokonanej przez władze niemieckie 17 lipca 1942 r. w miejscowości Dmenin.

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeolog), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, przedstawiającą pracownię Antoniny Malewskiej w Odrowążu w latach 20. XX w.

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Radomsko 2022

Cena: 50zł

 

S28C-6e23070715480_0001

TELESFOR MICKIEWICZ BIOGRAM WETERANA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Tekst opracował: dr Przemysław Jędrzejewski


Cena: 25zł

 

Remanent

REMANENT

Autor: Grzegorz Drzewowski

 

Cena: 55zł

Publikacja niedostępna

 

BIULETYN MR_5_2023_DRUK

BIULETYN MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU , Nr 5

Publikacja zawiera bardzo ciekawe artykuły naukowe poświęcone: m.in. dożynkom – święto gospodarskie rolników, obchodzone po zakończeniu prac polowych. Warto znać obrzędy, ponieważ praktykowane przez stulecia budowały naszą tożsamość; artykuł dotyczący pacyfikacji Rzejowic oraz akcji rozbicia aresztu miejskiego w Radomsku jest próbą usystematyzowania dostępnych informacji na temat dwóch tragicznych zdarzeń z czasów II wojny światowej; inne dotyczą m.in. kwestii archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na ul. Reymonta na odcinku ul. Żeromskiego – Jana Pawła II w Radomsku.  

Zespół redakcyjny: Krzysztof Błaszczyk (archeolog), Małgorzata Borek (historia), Jakub Lesiński (historia sztuki), dr Tomasz Nowak (historia), Kamil Rutkowski (historia), Barbara Sitek (etnografia), Agnieszka Podolska (historia)

Redaktor tomu: dr Tomasz Andrzej Nowak

Projekt okładki: Jakub Lesiński

Na okładce wykorzystano fotografię ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, przedstawiającą młóckę w Olbrachcicach 1936 r.

Druk i oprawa: Studio Poligraficzne “Soldruk”

Wydanie I

Nakład: 300 egzemplarzy

ISSN 2657 – 9189

Radomsko 2023

Cena: 50zł

 

S28C-6e24020715020_0001

BANDITENSTADT W OGNIU

Autor: Marcin Wodo

 

Cena: 40zł

 

S28C-6e24020714590_0001

KOŃSKIE SZKICE HISTORYCZNE TROPEM BŁYSKAWICY

Autor: Wojciech Zawadzki

Cena: 35zł

 

Skip to content