PL / EN
      SZUKAJ  

WYSTAWY STAŁE

GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO

8 kwietnia 2019 roku w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się otwarcie ekspozycji “GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO”. To kolejna stała wystawa Muzeum Regionalnego w Radomsku. Ekspozycja powstała dzięki prywatnym zbiorom udostępnionym przez rodzinę profesora Sankowskiego. Na wystawie znajduje się biurko, etażerka z publikacjami, dokumenty, okulary profesora oraz liczne ordery za zasługi. Do orderów dołączyć ma kolejny – Order Miasta Radomska. Data otwarcia wystawy nie była przypadkowa, gdyż właśnie

(więcej...)
PRADZIEJE ZIEMII RADOMSZCZAŃSKIEJ

Prezentowana wystawa archeologiczna jest podsumowaniem dotychczasowych prac nad badaniami regionu radomszczańskiego. Najstarsze zgromadzone zabytki pochodzą z epoki kamienia, kiedy ludzie posługiwali się prymitywnymi narzędziami kamiennymi i krzemiennymi; zajmowali się myślistwem i rybołówstwem. Często zmieniali miejsce pobytu, podążając za migrującą zwierzyną i pozostawiając po sobie jedynie ślady niedużych obozowisk. Paleolit – najstarszy okres epoki kamienia reprezentują różnego rodzaju narzędzia krzemienne i kamienne, które służyły do zdobywania pożywienia i obrony, pochodzące z Gojścia nad

(więcej...)
Z DZIEJÓW MIASTA RADOMSKA

Radomsko to jedno z najstarszych polskich miast. W źródłach pisanych najstarsza wzmianka o Radomsku (Radomskye) pochodzi z 1243 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki podczas swego pobytu  w mieście wystawił potwierdzenie aktu nadania dla dominikanów w Płocku. Umowną metrykę narodzin miasta stanowi dokument z 1266 roku podpisany w Maluszynie przez księcia sieradzkiego Leszka Czarnego mówiący o sprzedaży wójtostwa miasta Radomska niejakiemu Godynowi i jego następcom wraz z prawem dziedziczenia “na wieczne

(więcej...)
W OKUPOWANYM RADOMSKU

Wystawa od 1 września 2009 roku mieści się w zabytkowym budynku aresztu miejskiego na dziedzińcu Muzeum. Sale/cele przystosowano do prezentacji archiwaliów i muzealiów związanych z okresem II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Radomsku. Wystawę podzielono na pięć części. W salach na parterze umieszczono materiały związane z wybuchem wojny, pobytem Niemców w Radomsku, funkcjonowaniem tajnego nauczania i losami ludności żydowskiej zamkniętej w getcie. Znajdują się tu m.in. elementy wyposażenia niemieckich

(więcej...)
POWOJENNE RADOMSKO 1945–1989. OPOWIEŚĆ O PRL

Wystawa przedstawia życie Radomska (polityczne, przemysłowe, kulturalno-rozrywkowe, sportowe) na tle ogólnopolskich wydarzeń tego okresu. Prezentowane są między innymi najciekawsze i najcenniejsze dokumenty dotyczące podziemia niepodległościowego (KWP) i NSZZ „Solidarność’, fotografie z połowy XX wieku, ukazujące jak zmieniało się Radomsko (budowę nowych szkół, osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, placówek handlowych) oraz archiwalia obrazujące życie codzienne w mieście. Ekspozycja została uzupełniona prezentacją multimedialną w formie osi czasu, zawierającą m. in.

(więcej...)
ŻYCIE WSI RADOMSZCZAŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX i XX WIEKU

Głównym źródłem, na którym oparto się przygotowując scenariusz stałej wystawy etnograficznej, była „Encyklopedia Rolnictwa” wydana w 1874 roku. W wydawnictwie tym pod literą „” znajdują się dane dotyczące „gospodarstwa cząstkowego we wsi Kruszyna (gub. piotrkowska), własność Piotra Zasępy, jako jeden z opisów gospodarstw włościańskich. Encyklopedia podaje obszerne informacje o włościanach żyjących na wsi w okolicy Radomska. Sposób uprawy polegający na trójpolówce zilustrowany jest tabelami wysiewu i zbioru. Fotokopie stron tej

(więcej...)
ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM MUZEUM

Dział sztuki stara się gromadzić eksponaty związane z Radomskiem i jego okolicami – artystyczne pamiątki po mieszkańcach kamienic i dworów oraz wyroby dawnego, lokalnego przemysłu szklarskiego i meblarskiego. Ponieważ pierwszym zakupionym do zbiorów obrazem była piękna kompozycja Józefa Simmlera „Zuzanna w kąpieli i dwaj starcy”, pochodząca z dworu w Dąbrowie Zielonej, postanowiono, że radomszczańskie muzeum będzie gromadziło kolekcję eksponatów artystycznych związaną z przedstawieniami kobiet w sztuce. Kolekcja ta stała się

(więcej...)
Skip to content