WYSTAWY STAŁE

GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO

8 kwietnia 2019 roku w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się otwarcie ekspozycji “GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO”. To kolejna stała wystawa Muzeum Regionalnego w Radomsku. Ekspozycja powstała dzięki prywatnym zbiorom udostępnionym przez rodzinę profesora Sankowskiego. Na wystawie znajduje się biurko, etażerka z publikacjami, dokumenty, okulary profesora oraz liczne ordery za zasługi. Do orderów dołączyć ma kolejny – Order Miasta Radomska. Data otwarcia wystawy nie była przypadkowa, gdyż właśnie Read more…

(więcej...)
PRADZIEJE ZIEMII RADOMSZCZAŃSKIEJ

Prezentowana wystawa archeologiczna jest podsumowaniem dotychczasowych prac nad badaniami regionu radomszczańskiego. Najstarsze zgromadzone zabytki pochodzą z epoki kamienia, kiedy ludzie posługiwali się prymitywnymi narzędziami kamiennymi i krzemiennymi; zajmowali się myślistwem i rybołówstwem. Często zmieniali miejsce pobytu, podążając za migrującą zwierzyną i pozostawiając po sobie jedynie ślady niedużych obozowisk. Paleolit – najstarszy okres epoki kamienia reprezentują różnego rodzaju narzędzia krzemienne i kamienne, które służyły do zdobywania pożywienia i obrony, pochodzące z Gojścia nad Read more…

(więcej...)
Z DZIEJÓW MIASTA RADOMSKA

Radomsko to jedno z najstarszych polskich miast. W źródłach pisanych najstarsza wzmianka o Radomsku (Radomskye) pochodzi z 1243 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki podczas swego pobytu  w mieście wystawił potwierdzenie aktu nadania dla dominikanów w Płocku. Umowną metrykę narodzin miasta stanowi dokument z 1266 roku podpisany w Maluszynie przez księcia sieradzkiego Leszka Czarnego mówiący o sprzedaży wójtostwa miasta Radomska niejakiemu Godynowi i jego następcom wraz z prawem dziedziczenia “na wieczne Read more…

(więcej...)
W OKUPOWANYM RADOMSKU

Wystawa od 1 września 2009 roku mieści się w zabytkowym budynku aresztu miejskiego na dziedzińcu Muzeum. Sale/cele przystosowano do prezentacji archiwaliów i muzealiów związanych z okresem II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Radomsku. Wystawę podzielono na pięć części. W salach na parterze umieszczono materiały związane z wybuchem wojny, pobytem Niemców w Radomsku, funkcjonowaniem tajnego nauczania i losami ludności żydowskiej zamkniętej w getcie. Znajdują się tu m.in. elementy wyposażenia niemieckich Read more…

(więcej...)
POWOJENNE RADOMSKO 1945–1989. OPOWIEŚĆ O PRL

Wystawa przedstawia życie Radomska (polityczne, przemysłowe, kulturalno-rozrywkowe, sportowe) na tle ogólnopolskich wydarzeń tego okresu. Prezentowane są między innymi najciekawsze i najcenniejsze dokumenty dotyczące podziemia niepodległościowego (KWP) i NSZZ „Solidarność’, fotografie z połowy XX wieku, ukazujące jak zmieniało się Radomsko (budowę nowych szkół, osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, placówek handlowych) oraz archiwalia obrazujące życie codzienne w mieście. Ekspozycja została uzupełniona prezentacją multimedialną w formie osi czasu, zawierającą m. in. Read more…

(więcej...)
ŻYCIE WSI RADOMSZCZAŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX i XX WIEKU

Głównym źródłem, na którym oparto się przygotowując scenariusz stałej wystawy etnograficznej, była „Encyklopedia Rolnictwa” wydana w 1874 roku. W wydawnictwie tym pod literą „” znajdują się dane dotyczące „gospodarstwa cząstkowego we wsi Kruszyna (gub. piotrkowska), własność Piotra Zasępy, jako jeden z opisów gospodarstw włościańskich. Encyklopedia podaje obszerne informacje o włościanach żyjących na wsi w okolicy Radomska. Sposób uprawy polegający na trójpolówce zilustrowany jest tabelami wysiewu i zbioru. Fotokopie stron tej Read more…

(więcej...)
ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM MUZEUM

Dział sztuki stara się gromadzić eksponaty związane z Radomskiem i jego okolicami – artystyczne pamiątki po mieszkańcach kamienic i dworów oraz wyroby dawnego, lokalnego przemysłu szklarskiego i meblarskiego. Ponieważ pierwszym zakupionym do zbiorów obrazem była piękna kompozycja Józefa Simmlera „Zuzanna w kąpieli i dwaj starcy”, pochodząca z dworu w Dąbrowie Zielonej, postanowiono, że radomszczańskie muzeum będzie gromadziło kolekcję eksponatów artystycznych związaną z przedstawieniami kobiet w sztuce. Kolekcja ta stała się Read more…

(więcej...)
Skip to content