PRZYGOTOWANIE STAŁEJ WYSTAWY HISTORYCZNEJ “W OKUPOWANYM RADOMSKU” W BUDYNKU DAWNEGO ARESZTU MIEJSKIEGO

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY”

 

PROJEKT ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Skip to content