Wiek XXI

KALENDARIUM HISTORYCZNE > WIEK XXI

2002  

21 sierpnia – Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność wyroku skazującego na śmierć Stefana Kręta, członka KWP. Urodził się 10 czerwca 1925 r. w Pławnie. Od 1943 r. był w konspiracji w szeregach AK. Potem wstąpił do KWP, brał udział w szeregu akcji tej organizacji. W obawie przed aresztowaniem wyjechał do Wrocławia. Tam nawiązał kontakt z Lucjanem Brychtem (dawny członek Szarych Szeregów z Radomska), który namówił go do przeprowadzania napadów rabunkowych. Ich grupa została rozpracowana w 1948 r. Kręta skazano na śmierć, Brychta ułaskawiono zamieniając karę na więzienie. Wyrok wykonano 15 lutego 1949 r.

2003  

17 kwietnia – zaczął się ukazywać „Przegląd Powiatów”. Tygodnik informacyjny, ukazywał się dla powiatów piotrkowskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego. Ukazało się 12 numerów, do 3 lipca 2003 r. 5 lipca – zmarł Stanisław Janiszewski, żołnierz AK, radiolog, fotograf. Urodził się w Radomsku 3 kwietnia 1923 r. W czasie wojny pracował w zakładach Thoneta jako fotograf techniczny, należał do AK (ps. Kodak). Po wojnie ukrywał się przed UB na Dolnym Śląsku. W Bolkowie w piwnicy domu znalazł starodruki z kościoła w Legnicy, które przekazał Uniwersytetowi Wrocławskiemu (później trafiły do Biblioteki UJ). Został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Po wyjściu na wolność pracował jako radiolog w radomszczańskim szpitalu. Od 12 roku życia zajmował się fotografią. Pochowany został na starym cmentarzu. 23 października – zmarł ks. Władysław Maciąg (ur. 14 maja 1916 r.). Od 1985 do 1991 r. był proboszczem parafii św. Lamberta w Radomsku. Założył tu Klub Inteligencji Katolickiej. Zmarł w Częstochowie, ale pochowany jest w Radomsku na starym cmentarzu.

2004   7 maja – zaczął się ukazywać tygodnik „Po Prostu Informacje”. Lokalny tygodnik informacyjny powiat radomszczańskiego. Ukazywał się do czerwca 2016 r. 5 listopada – na zaproszenie Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej do Radomska przyjechał ks. Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich.
2005   29 czerwca – na sesji Rady Miejskiej Radomszczańska Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej otrzymała Medal Miasta Radomska. Pośmiertnie przyznano to wyróżnienie Antoniemu Żywuszce, współzałożycielowi Koła i pomysłodawcy projektu tablic epitafijnych na starym cmentarzu w Radomsku. 18 października – zmarła Krystyna Kwiatkowska, poetka, malarka, pisarka, autorka scenariuszy filmowych. Urodziła się 28 września 1953 r. w Radomsku, tu ukończyła liceum. Studiowała filologię polską w Łodzi. W 1978 r. debiutowała na łamach miesięcznika „Więź”. W 1980 r. została laureatką XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi, w 1998 r. uhonorowano ja Srebrnym Globem za powieść „Prawdziwa historia Morgan le Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu”. Jest autorką zbioru opowiadań fantasy, malowała też obrazy, jedną z wystaw miała w Radomsku. Zmarła w Łodzi i tu jest pochowana. 9 grudnia – powstało z inicjatywy Roberta Szweda koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku. Przewodniczącą została Anna Pichit, zastępcą Radosław Bartnik, sekretarzem Tomasz Andrzej Nowak. 20 października 2006 r. doszło do ponownych wyborów. Przewodniczącym został T.A. Nowak, zastępcą R. Bartnik, skarbnikiem A. Pichit, sekretarzem Andrzej Muszyński. Od 22 października 2010 roku działa jako samodzielny oddział. Od 2007 r. wydaje „Zeszyty Radomszczańskie”. 5 grudnia 2015 r. w Muzeum obchodzono 10-lecie działalności.
2006   4 października – zmarł Marian Gonera. Urodził się 21 maja 1913 r. w Radomsku. Podobnie jak ojciec został leśnikiem, pracował w Białowieży i Jasieniu (pow. prużański), Równe. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli radzieckiej. We wrześniu 1941 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Z II Korpusem przeszedł całą kampanię włoską. Po demobilizacji osiadł w Kanadzie, w 1957 r. wrócił do kraju, zaczął pracę w nadleśnictwie Dąbrowa Zielona w księgowości, potem także w nadleśnictwie Radomsko. Za zasługi wojenne kilkakrotnie odznaczany. Pochowany jest na nowym cmentarzu w Radomsku.
2007   6 czerwca – zmarł prof. Karol Krotki. Urodził się 15 maja 1922 r. w Cieszynie. W Radomsku uczył się w szkole powszechnej i gimnazjum im. F. Fabianiego. Należał do działającej tam drużyny harcerskiej, był również członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. We wrześniu 1939 r. chciał działać w konspiracji harcerskiej. Zagrożony aresztowaniem przedostał się na zachód. Po wojnie nie wrócił do Polski, osiedlił się w Kanadzie. W 1960 r. otrzymał doktorat na Uniwersytecie w Princeton. Zmarł w Edmonton.
2008   21 lutego – Zmarł ks. prałat Marian Dumała. Urodził się w Będzinie w 1923 roku. W czasie wojny M. Dumała służył w dywizji gen. Maczka. Potem pracował i uczył się w Wielkiej Brytanii. Podczas pobytu w Anglii zrobił maturę. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim we Włoszech. Tam przyjął święcenia kapłańskie w 1956 roku. W Polsce przez lata był związany z Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W latach 1977 – 2002 był proboszczem kościoła pokartuskiego w Gidlach. Przez ostatnie kilka lat był prałatem w kościele p.w. św. Jadwigi Królowej. – ukazała się książka Grzegorza Mieczyńskiego „Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939”. 22 marca – zmarł Józef Kościański, twórca ludowy z Silniczki. Ur. 6 IX 1924 w Silniczce, gm. Żytno, s. Wojciecha (kowala) i Marianny. W 1937 wyjechał z ojcem do Warszawy, gdzie poznał pracującego na Zamku Królewskim malarza, który zachęcił go do malowania. W 1945 został powołany do wojska, po powrocie w 1947 do Silniczki pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Później sam zajmował się uprawą roli. Twórca ludowy, malował głównie pejzaże: rzekę Pilicę, malownicze drogi, stogi siana na łąkach, pasiekę tonącą w żółtych mleczach, chaty kryte strzechami, kobiety pielące zagony, kosiarzy idących do pracy, kawalerzystów pojących konie przy studni. Znane są również jego szkice ołówkiem. W roku 2000 Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska poprosiło go o namalowanie obrazu, który miał zostać podarowany papieżowi Janowi Pawłowi II. J. Kościański zrealizował to zadanie i obraz przedstawiający pomnik Tadeusza Kościuszki na tle kościoła parafialnego w Kamieńsku został podarowany podczas pielgrzymki w Rzymie w tym samym roku. W uznaniu zasług otrzymał tytuł Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska (2001). J. Kościański pisał również wiersze (kilka utworów opublikowało „Echo Kamieńska”). W 2003 wraz z grupą innych twórców ludowych został członkiem założycielem Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Ars Populi w Krzętowie. Jego obrazy znalazły się w utworzonej Galerii Wiejskiej. Gościł też u siebie uczestników IX Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego „Natura i Krajobraz 2003”. W 2008 burmistrz Kamieńska nadał mu medal „Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”. J. Kościański zm. 22 III 2008, został pochowany na cmentarzu w Maluszynie. 27 lipca – zmarła Bożena Błaszczyk, długoletnia dyrektor muzeum w Radomsku. Z wykształcenia była archeologiem, funkcję dyrektora sprawowała w latach 1981-2002. Jako archeolog prowadziła liczne badania w okolicach Radomska. W 2001 r. założyła i prowadziła regionalny klub stowarzyszenia „Ars Populi”, którego celem był rozwój życia kulturalnego wsi. Przez jakiś czas była także wiceprezesem władz krajowych tego stowarzyszenia. W Radomsku zabiegała skutecznie o uratowanie unikalnej drewnianej „zagrody tatarskiej” w Stobiecku Miejskim.
2009   31 stycznia – zmarła w Łodzi, prof. UŁ Maria Dziegieć. Urodziła się 17 lipca 1939 r. w Stobiecku Miejskim. W 1957 r. ukończyła I LO w Radomsku i podjęła studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską napisała na temat „Rozwój ludności miasta Radomska w latach 1945-1960”. Na tej uczelni doktoryzowała się w 1976 r., a habilitowała w 1996 r., 3 lata później została profesorem nadzwyczajnym. Wykładała nie tylko w Polsce, ale także w Paryżu, Sofii, Tbilisi. Pochowana została na cmentarzu w Stobiecku Miejskim. 28 września – zmarł w Poznaniu i tam jest pochowany prof. Stefan Goszczyński. Urodził się 14 kwietnia w Radomsku. Był harcerzem, w czasie okupacji należał do Szarych Szeregów. W latach 1943-1945 przebywał w majątku Jacka Siemieńskiego, gdzie zajmował się produkcją atramentu sympatycznego i zapalników do butelek zapalających. Był też nauczycielem w tajnym nauczaniu. Po wojnie studiował w Krakowie, Gliwicach. Naukowo pracował na Politechnice Śląskiej, Politechnice Poznańskiej, gdzie w latach 1977-1981 był dziekanem. Od 1987 do 1992 r. przebywał w USA. Był współautorem kilkunastu patentów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
2010   23 maja – W Miejskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 17 września – w Rzejowicach odsłonięto obelisk upamiętniający 100 rocznicę urodzin gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, żołnierza AK, twórcy i I komendanta Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 26 września – W Parku Solidarności w Radomsku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Krajowej/Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Był to jeden z punktów obchodzonego w Radomsku Roku Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, kombatanci, prezydent Radomska Anna Milczanowska. 3 października – W Jedlnie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać ppłk Romana Rypsona, pilota WP, represjonowanego przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, zamordowanego wyrokiem komunistycznego sądu w 1953 r. 8 października – W ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku posadzono młody dąb dla uhonorowania pamięci ofiary Zbrodni Katyńskiej – porucznika Stefana Bernarda Zagórowicza, urodzonego w Popielarni, nauczyciela szkoły powszechnej w Radomsku. Uroczystość odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. 5 grudnia – Anna Milczanowska po raz drugi została prezydentem miasta Radomska. O wygranej zadecydowała II tura wyborów. 18 grudnia – Podczas uroczystości przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku częstochowskiej Jednostce Strzeleckiej nr 2028 nadane zostało imię Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
2011   14 stycznia – W II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku odbyły się uroczyste obchody z okazji 60-lecia istnienia placówki. Z okazji jubileuszu została wydana monografia II LO, z którą to można zapoznać się m.in. w bibliotece muzealnej. 8-15 listopada – na cmentarzu nowym trwały badania sondażowe na terenie kwatery wojennej żołnierzy Armii Czerwonej. Badania miały potwierdzić lub wykluczyć istnienie pochowków żołnierzy w tym miejscu. W ramach badań odkryto trumny ze szczątkami żołnierzy radzieckich.
2012   20 grudnia – zmarł w Radomsku Jakub Lechowski. Urodził się w 1927 r. w Wysokiem Mazowieckiem, ale od 1936 r. mieszkał w Radomsku. Pracował w zakładach im. Komuny Paryskiej (Metalurgia). Z pasji był fotografikiem, na swoich zdjęciach umieszczał architekturę i krajobrazy, dokumentował Radomsko i okolicę. W latach 1957-1958 był członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 1962 r. był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku. W latach 1967-1995 był jego prezesem. 3 maja 2012 r. za zasługi dla kultury miasta otrzymał Medal Miasta Radomska. Pochowany na starym cmentarzu.
2013   21 marca – zmarła Anna Poszwińska, artystka, poetka, malarka. Urodziła się 1 stycznia 1951 r. w Radomsku, studiowała historię sztuki na KUL. W czasie studiów w Lublinie i w Warszawie prowadziła grupę teatralną „Syntezja”. Była założycielką teatru studenckiego w klubie „Riwiera-Remont” w Warszawie. Swoje prace wystawiała w „Piwnicy pod Baranami”, w MDK w Radomsku, jej prace zdobiły zajazd w Słostowicach koło Radomska, ale spłonęły podczas pożaru. Tworzyła również poezję, małą publikację wydała w Radomsku Fundacja Inicjatyw Kulturalnych. Pochowana na nowym cmentarzu w Radomsku.
2014   2 stycznia – zmarł dr Robert Szwed (ur. 7 czerwca 1966 r. w Radomsku), organizator i instruktor Drużyny im. Józefa Grzesiaka tzw. „Czarnej Trzynastki”, absolwent historii na UŁ, pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pochowany na starym cmentarzu. 21 sierpnia – zmarł w Radomsku lekarz Jerzy Grzymałło. Urodził się 23 czerwca 1935 r. w Prużanie (dzisiejsza Białoruś). Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. W latach 1970-1972 kierował w Radomsku pogotowiem ratunkowym, następnie do 1984 r. pracował jako zastępca a potem ordynator oddziału chirurgii. W latach 1971-1981 był zastępcą dyrektora szpitala, a od 1981 r. dyrektorem ZOZ a następnie szpitala. W 1984 r. rozpoczął budowę nowego szpitala w Radomsku. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Budowy szpitala, w 1991 r. prezesem Fundacji Budowy szpitala. Przez dwie kadencje był radnym powiatowym (1998-2002, 2002-2006). W 2004 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w poradni chirurgicznej do 2013 r. 23 sierpnia – zmarł w Radomsku Karol Walaszczyk, artysta-fotograf, członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa, badacz dziejów regionu radomszczańskiego. 23 grudnia – w Lozannie zmarł Jerzy Semkow, światowej sławy dyrygent. Urodził się 12 października 1928 r. w Radomsku. Studiował w Krakowie, Leningradzie. W latach 1956-1958 by dyrygentem w Teatrze Bolszoj w Moskwie. Potem do 1961 r. pełnił funkcję dyrygenta i dyrektora artystycznego w Państwowej Operze w Warszawie. W latach 1965-1970 był dyrygentem w Kopenhadze, w Clevland (1970-1971), dyrygentem i dyrektorem Orkiestry Symfonicznej w Saint Louis (1975-1979), kierownikiem Orkiestry Włoskiego Radia i Telewizji (1979-1982), dyrektorem Filharmonii w Rochester (1985-1993). W 2009 r. otrzymał honorowe obywatelstwo Radomska. Pochowany jest w Lozannie.
2015   30 kwietnia – zmarła Leokadia Barbara Woch (ur. 1930), dekoratorka i malarka. W Radomsku pracowała jako dekoratorka witryn sklepowych PSS Zorza, przygotowywała również dekoracje dla kabaretu „Nietoperz”. Swoją pracownię miała w klasztorze franciszkanów. Wraz z siostrami Ireną i Mieczysławą wykonywała na potrzeby klasztoru plakaty, afisze, elementy dekoratorskie na różne uroczystości. Głownie malowała kwiaty, rzadko pejzaże. Pochowana na starym cmentarzu. 18 maja – zmarł prof. Ryszard Szwed (ur. 4 stycznia 1939 r. w Radomsku), studia historyczne ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 1990 r. habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł profesora otrzymał w 2001 r. Pracował w Liceum Pedagogicznym w Radomsku, był dyrektorem szkoły podstawowej nr 9, Archiwum Państwowego w Piotrkowie, oraz w I LO. Od 1990 r. związany z WSP w Częstochowie, w latach 1996-2004 rektor tej uczelni. Był posłem Sejmu Kontraktowego (1989-1991). Pochowany na starym cmentarzu. 15 lipca – zmarł w Radomsku Jan Przepiórkowski. Urodził się w 1947 r., od 1949 r. mieszkał w Radomsku. Pracował na Famegu, w Fabryce Maszyn, był prezesem Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Radomsku. W 1985 r. współtworzył Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W 1999 r. ukazała się jego publikacja „Leszek Czarny: prekursor monarchii stanowej”, w 2011 r. wraz z Januszem Kamińskim wydał „Katalog nadruków na banknotach”, w 2014 r. wraz z Łukaszem Walasem dokonał wyboru zdjęć do albumu „Stary Cmentarz w Radomsku: fotografie”. Był członkiem radomszczańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (od 2011 r. wchodził w skład jego zarządu). Pochowany na starym cmentarzu. 4 listopada – zmarł w Żyrardowie piłkarz Jerzy Sadek. Urodził się w 13 stycznia 1942 r. w Radomsku. Od 1954 r. grał w klubie Stal Radomsko, w latach 1956-1961 Czarni Radomsko, od 1961 r. w ŁKS, Sparcie Rotterdam w latach 1972-1973. W reprezentacji narodowej grał 18 razy, zdobył 6 bramek. Po zakończeniu kariery piłkarskiej był trenerem. Pochowany na cmentarzu na Dołach w Łodzi.
2016   11 września – w Muzeum odbyło się sympozjum „Walki Lotnictwa Polskiego nad Ziemią Radomszczańską. Wrzesień 1939”. Materiały z sympozjum zostały opublikowane w „Zeszytach Radomszczańskich” t. XIII.
2017   24 kwietnia – zmarł Zdzisław Gebauer, nauczyciel, wychowawca harcerzy. Urodził się 13 stycznia 1947 r. we wsi Zawada. Ukończył studium nauczycielskie w Łowiczu, pracował w szkole podstawowej nr 4 w Radomsku (1969-1974), kierował klubem zakładowym „Famegu” (1974-1991), był nauczycielem i wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (1991-2002). Jako harcerz przeszedł całą drogę instruktorską od przewodnika do harcmistrza. Założyciel i naczelnik Poczty Harcerskiej nr 80, od 1993 r. zastępca naczelnika Poczty Harcerskiej przy KG ZHP. W 2003 r. wszedł w skład Zespołu Remontowo-Budowlanego ds. Stanicy w Białym Brzegu. Był uzdolniony artystycznie. Jest autorem kart pocztowych, obrazów, totemów, które zdobią stanicę w Białym Brzegu. W latach 1988-2014 był pomysłodawcą i wykonawcą wszystkich dekoracji festiwali OPAL. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla harcerstwa.
2018   zmarł malarz Stanisław Imieniński. Ur. 8 V 1940 w Radomsku, s. Kazimierza (1908-1980) – geodety i Felicji z Dziabaszewskich (1909- 1988) małżonków Imienińskich. W 1947 zdobył nagrodę na międzynarodowym konkursie dziecięcym w Paryżu. W l. 1955-1959 uczęszczał (razem z bratem Edwardem) do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie. Ukończył 4 klasy 64 i otrzymał promocję do piątej. Następnie prawdopodobnie uczęszczał do liceum ekonomicznego. Egzaminu maturalnego nie złożył i podjął pracę zarobkową. Malarstwem właściwie się nie zajmował, malował niewiele i nie pokazywał prac. Interesował się fotografią – wziął udział w II Wystawie Amatorskiej Fotografii Artystycznej w Radomsku (otwarcie 17 XII 1961). Przez 16 lat (1 IX 1962-30 IX 1978) pracował w radomszczańskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, a następnie jako pomiarowy przez dwa lata (od 27 XII 1978) w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej (5 XI 1963-15 IV 1965) był oddelegowany na stanowisko dekoratora. Od czasów szkolnych pomagał ojcu w pracy terenowej i wykonywaniu dokumentacji rysunkowej (biegle posługiwał się rysunkiem technicznym). Od 1962 do ok. 1983 był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskiego PAX w Radomsku (w l. 1979-1983 przewodniczący miejskiego oddziału PAX). W 1965 ożenił się z Ireną Kanią (24 XII 1945-25 II 2004), z którą miał dwoje dzieci. W końcu 1980 w wypadku drogowym doznał poważnego uszkodzenia kręgosłupa i podstawy czaszki. Po długim leczeniu szpitalnym przeszedł na rentę inwalidzką. Dla szczerze religijnego człowieka szok wywołany zagrożeniem życia i niepewnością odzyskania sprawności fizycznej był znakiem bożym i sprawił, że resztę życia postanowił poświęcić malarstwu. Malował codziennie, by nie trwonić więcej boskiego daru (talentu). Pozostał osobą bardzo czynną, interesował się życiem miasta, kulturą, polityką. Pracował w Muzeum Regionalnym w Radomsku (1 VII 1986-30 IX 1987) na stanowisku montażysty wystaw (1/2 etatu), w Miejskim Domu Kultury (1 IX 1985-9 IX 1999) w wymiarze 20 godzin miesięcznie jako instruktor plastyki prowadzący zajęcia dla dzieci. 5 X 1985 otrzymał uprawnienia Instruktora Amatorskiego Ruchu Artystycznego kategorii II, a 19 VI 1991 – kategorii I. W 2003 i 2004 prowadził zimowe zajęcia z dziećmi w Muzeum Regionalnym w Radomsku. W VII 2003 pracował z młodzieżą przybyłą do Radomska na międzynarodowy obóz. Przywiązywał wielką wagę do pracy z dziećmi i był z niej dumny. W l. 1983- 1986 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Radomsku. Wiele czasu poświęcał pracy społecznej. Był bardzo zaangażowany w budowę kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Radomsku. Pracował przy wyborach w 1989 z upoważnienia Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Należał do wielu stowarzyszeń: Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (członek zarządu w l. 2000-2008), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Chętnie wspierał swoim talentem i dziełami przedsięwzięcia charytatywne i niedochodowe, szczególnie skierowane do dzieci. Podarował w tym celu wiele swoich obrazów i poświecił wiele czasu, m. in. Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej „Serce” otrzymało i sprzedało na aukcjach zagranicznych (Nowy Jork 2006, 2007) kilka obrazów. Powróciwszy do sztuki związał się z Klubem Plastyka Amatora przy MDK w Radomsku. Pierwszy sukces artystyczny odniósł w 1984 otrzymując II równorzędną nagrodę w konkursie „Malarstwo – Rzeźba” ogłoszonym z okazji 40-lecia Polski Ludowej przez MDK w Radomsku. W następnych latach pokazywał swoje obrazy w Niechcicach i Żywcu. W tym okresie był jeszcze na etapie poszukiwań twórczych, malował portrety, widoczki, rubaszne erotyczne 65 drzewa, eksperymentował z narzędziami malując pędzlem lub szpachlą, zawsze jednak używał farb olejnych. Coraz częściej malował akty kobiece, właśnie one przyniosły mu następne sukcesy: w 1987 pierwszą równorzędną nagrodę na III Ogólnopolskiej Wystawie Prac Instruktorów Plastyki w Rzeszowie za akt Co dalej? i jedną z czterech równorzędnych nagród w III Wojewódzkim Konkursie Twórczości Amatorów w Radomsku (1988). Zachęcony tymi sukcesami wystąpił do Ministerstwa Kultury i Sztuki o wydanie zaświadczenia o uprawianiu zawodu artysty plastyka w dziedzinie malarstwa, takowe otrzymał 15 XI 1988. Malował wiele aktów i równocześnie coraz więcej pejzaży oraz wizerunków starych domostw. Szybko wypracował własne środki wypowiedzi artystycznej i doszedł do perfekcji w posługiwaniu się szpachlą. 19 IV 2018, został pochowany na cmentarzu starym.
Skip to content